Stratégiákat adjunk a gyerekeknek!

2019.04.30.
Stratégiákat adjunk a gyerekeknek!
Garai-Takács Zsófia és Kassai Réka a viselkedésszabályozásban kulcsfontosságú kognitív készségek, a végrehajtó működések fejleszthetőségével foglalkoztak. A kutatók egy metaanalízis keretében összegyűjtötték a készségeket célzó legkülönbözőbb programok hatékonyságáról szóló összes bizonyítékokat, így 100 tanulmány összesen majdnem 9000 gyermekre vonatkozó eredményét vonták össze vizsgálatukban.

Megerősítették, hogy a gyermekkori végrehajtó működések fejleszthetők. Azonban különböző intervenciós irányzatok bizonyultak hatékonynak tipikusan és nemtipikusan fejlődő gyerekek esetében. Azon programokat találták kiemelkedően hasznosnak, amelyek keretében viselkedésszabályozást segítő stratégiákat adtak át a gyerekeknek. A nemtipikusan fejlődő (neuropszichológiai rendellenességgel diagnosztizált vagy viselkedésproblémákat mutató) minták számára kifejezetten az ilyen stratégiák tanítása (pl. lépések megtervezése, célok felállítása) és a biofeedbackkel támogatott relaxáció volt a leghatékonyabb, míg a tipikusan fejlődő minták esetében a mindfulness-alapú programok emelkedtek ki.

Érdekes módon azon módszereknél, amelyek explicit módon gyakoroltatják a végrehajtó működéseket (pl. munkamemória számítógépes tréning (pl. CogMed)) kis-közepes hatást mutattak ki, azonban a nemtipikusan minták esetében – tehát azon gyerekeknél akiknek valójában szüksége lehet extra támogatásra - nem tűntek jó módszernek. Ennek fényében a kutatók az explicit tréningezés helyett az olyan implicit megközelítéseket ajánlják, amik stratégiákat nyújtanak a gyerek számára a hatékony viselkedésszabályozáshoz, mint például a mindfulness meditáció. A vizsgálat eredményeinek kiemelten fontos tanulságai vannak az oktatás számára.

A tanulmány itt olvasható.