Új képzés az addiktív viselkedésekkel foglalkozóknak az ELTE PPK-n

2021.05.11.
Új képzés az addiktív viselkedésekkel foglalkozóknak az ELTE PPK-n
Kémiai és viselkedéses addikciókkal kapcsolatos tanácsadással is hozzáértő módon tudnak majd foglalkozni azok a szakpszichológusok, akik korábbi tanulmányaikra és többéves szakmai gyakorlatukra építve elvégzik az ELTE PPK új továbbképzését. Az egyéves program a pozitív pszichológia eszköztárát alkalmazva felépülésközpontú szemlélettel közelít az addikciókhoz. Az országosan egyedülálló képzést Rácz József egyetemi tanár és Kaló Zsuzsa habilitált egyetemi docens mutatta be.

Napjainkban egyre többen küzdenek addiktológiai problémákkal, s bár a PPK képzésének fejlesztése még jóval a járvány előtt indult meg, a problémás szerhasználat vagy éppen a problémás internethasználat helyzete a karantén alatt tovább erősödött, így még inkább szükség van felkészült szakemberekre.

A praktizáló tanácsadó szakpszichológusok pedig gyakran szembesülnek azzal, hogy miközben klienseik például párkapcsolati krízis vagy éppen veszteség feldolgozása miatt fordulnak hozzájuk, fény derül arra is, hogy ezek mellett a fenyegető függőséggel is foglalkozni kellene. Ez pedig speciális szakértelmet kíván: az ilyen esetek kezeléséhez szükséges tudást lehet elsajátítani az addiktív viselkedések szakirányú továbbképzésen.

A szak felelőse, Rácz József azt tapasztalta, hogy a tanácsadó szakpszichológusok az addikciók problémakörével szembesülve sokszor nem érzik kellően felkészültnek magukat, és olyan klienseket is klinikus kollégákhoz vagy orvoshoz küldenek, akiknek kellő addiktológiai szaktudás birtokában a pszichológiai tanácsadás keretei között hatékonyabban tudnának segíteni, nem a betegségtudatot erősítve, hanem megmutatva a felépülés útját mint reális lehetőséget a kliens számára. Ez a pozitív szemléletmód természetesen csak akkor működhet biztonsággal – teszi hozzá Kaló Zsuzsa –, ha a tanácsadó szakpszichológusok tisztában vannak a saját kompetenciahatáraikkal, szakszóval trauma-informáltak és felépülés-informáltak, vagyis megtanulják, mely esetekben kell a függőséggel küzdő vagy veszélyeztetett klienst klinikus kollégához küldeniük, aki akár az elvonás szükségességéről is dönthet.

Kaló Zsuzsa elmondta, az integratív szemléletmód meghonosításának útján a társszakmákkal való tudatos együttműködés, a tanácsadás, a terápia alkalmazásának lehetőségeivel és korlátaival kapcsolatos tudás megszerzése is fontos lépés.

A képzés első félévében az elméleté a főszerep: Rácz József a pszichológiai jóllét felől közelítve a felépülési szemlélettel, illetve a megelőzés és az utógondozás kérdéskörével foglalkozik majd, Kaló Zsuzsa pedig a női függőségek sajátosságairól tart majd órát, de az oktatók sorában találjuk például Demetrovics Zsoltot, a viselkedéses addikciók (gaming, internetfüggőség) szakértőjét, vagy Felvinczi Katalint, az addiktológiai prevenciótervezés specialistáját. A második szemeszter programjáról szólva Rácz József kiemelte, hogy a képzés erőssége a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézettel való szoros együttműködés, ahol a hallgatók megtapasztalhatják a kórházi terápiás beavatkozások és a tanácsadás határait, és

a gyakorlatban is kipróbálhatják a gyógyításon túllépő eszköztár alkalmazását.

A második szemeszterben a hallgatók olyan szakemberektől tanulhatnak majd, mint például Farkas Judit vagy Kapitány-Fövény Máté.

A képzés portfólió-jellegű szakdolgozattal zárul, amelyet a gyakorlati félévben végzett munka alapján kell elkészíteni. A továbbképzésen megszerezhető ismeretek Kaló Zsuzsa szerint nagyon sokféle területen kamatoztathatók, a gyermekvédelemben, a családsegítő szolgálatoknál vagy tanácsadói praxisban dolgozó pszichológusoknak és szakpszichológusoknak egyaránt hasznára válhatnak. A problémás alkohol- és droghasználattal, a problémás internethasználattal, a játékfüggőséggel vagy éppen a testedzés-függőséggel küzdők nehézségei mára a segítő szakemberek napi munkájának a fókuszba kerültek. Jól segíteni pedig csak az tud, aki kellő ismeretek és kompetenciák birtokában képesnek érzi magát arra, hogy hatékonyan alkalmazza a pszichológia tanácsadás eszköztárát ezekben a helyzetekben is.

A képzésről és az oktatókról további részteket tudhat meg a Facebookon!

További információk a képzésről és a jelentkezés módjáról