Sportszervezés BSc

2023.12.20.
Sportszervezés BSc
Ha sportolói múlttal rendelkezel, vagy akár lelkes szurkolóként úgy gondolod, hogy szívesen dolgoznál a sportszektorban szervezőként, és érdekelnek a gazdasági, pénzügyi, szervezési feladatok, valamint a stratégiaalkotás, akkor válaszd az ELTE PPK sportszervezés alapképzését!

Az alábbiakban megtalálsz minden fontos információt a képzésről, illetve tájékozódhatsz a képzés oktatóval készült interjúnkból is. 

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni (nem szükséges emelt szinten):

biológia, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol).

Sportszervezés alapszak részletes pontszámítása

Ugyan a sportszervezés alapképzési szakon nem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni, azonban az intézményi pontok növelhetők vele (50 pont vizsgatárgyanként). Amennyiben nem rendelkezik emelt szintű érettségivel, az alábbi lehetőség áll rendelkezésre:

Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

Beküldendő dokumentumok

A sportszervezés alapszakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. Ehhez az Egészségügyi lap beküldése szükséges.

A nyomtatványt saját kezű aláírással ellátva kell feltölteni az e-felvételire (szkennelve vagy fotózva) "egészségügyi igazolás" jogcímen 2024. február 15-ig.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap beküldésének hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap


A képzés bemutatása

A képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180

Munkarend: nappali

Finanszírozási formák:

  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges: 225.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: sportszervező

A képzés tantervét innen töltheti le.

A képzés célja

Hallgatóink a sportszervezés szak elvégzésével olyan sportszakemberré válhatnak, akik a sport területén szerzett vezetői, menedzseri ismeretei birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági szövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, sportvállalkozások stb.) tagjaként vagy munkavállalójaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk lesz megkeresni és hatékonyan felhasználni a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, és biztosítani a megvalósítás feltételeit. Az alapszak előkészíti őket a mesterszakon való továbbtanulásra is.

A képzésen a társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek megszerzése mellett kommunikációs és együttműködési készségeiket is fejleszthetik hallgatóink. Szakunkon nagy hangsúlyt kap a környezettudatos szemléletmód, a nyitottság, az önképzés iránti elkötelezettség.

Az aktív sportolói múlt nem feltétel, a legfontosabb a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődés, motiváció.

Főbb tárgyak

sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportjog, sportturizmus, sportgazdaságtan, marketing, emberierőforrás-menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média, anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, valamint sportági gyakorlati tárgyak.

Kötelező szakmai gyakorlat: legalább 200 óra


Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A végzett hallgatóink elhelyezkedhetnek különböző sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, sportigazgatási szerveknél, területi és települési önkormányzatoknál. Megfelelő nyelvtudás és nyitottság esetén a sport nemzetközi szervezetei (nemzetközi sportszövetségek, egy nagy világesemény szervezői csapata) is nyitva állnak előttük. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat sportegyesületet, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat, megalapíthat sportvállalkozást, elhelyezkedhet a sportmédiában.

Tanulmányaikat sportmenedzser mesterszakon is folytathatják.


Tájékoztató videók