30 éves a hazai rekreáció képzés

Szakmai konferencia és tanulmánykötet összegzi az első három évtized tapasztalatait

2019.11.19.
30 éves a hazai rekreáció képzés
A hazai felsőoktatásban immáron 30. évét ünneplő rekreáció képzés jubileuma alkalmából szervezte meg konferenciáját az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete „II. Sport-Tudomány-Egészség: Sokszínű rekreáció” címmel, amelyen a szak alapításában, első ciklusos működtetésében közreműködő vezetők és korábbi hallgatók is részt vettek.

A konferenciát Demetrovics Zsolt, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja nyitotta meg, kiemelve a rekreáció és a sport fontosságát az oktatásban és szabadidőben, majd Bárdos György, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének korábbi igazgatója nyitóelőadásában az életmód szerepét hangsúlyozta, amely gyakorlatilag a rekreáció értelmezési kerete, az egészség és a szabadidősport elválaszthatatlan eleme.

A konferencia első blokkjában a meghívott vendégek beszéltek a rekreáció különböző aspektusairól. Lacza Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem Rekreáció Tanszékének vezetője a megváltozott piaci igényekhez igazodó rekreációs kínálat megújulásáról, többek között a digitalizációról értekezett. Ábrahám Júlia, a Fitness Akadémia igazgatója arról beszélt, hogy milyen különböző dimenziók (életmód, életstílus, életminőség) mentén alakulhat az egyének fizikai és szellemi aktivitása.

Ezután Magyar Márton, a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének adjunktusa szólt a rekreációs szakemberképzsének az elmúlt 30 évet átfogó oktatástörténetéről, kiemelve a szakindítás nehézségeit, a minőségi és mennyiségi változásokat jelentő mérföldköveket, illetve kitekintést tett a közeljövő tercier oktatásbeli változásaira, amelyeket az ELTE a saját maga által megteremtett képzés modernizálására is használhat. Ebben kulcsfontosságú szerepet tulajdonított a piaci igények bekapcsolásának, a gyakorlati idő meghosszabbításának, illetve a pedagóguspályához kapcsolás szükségességének.

Az első blokk zárásaként Gősi Zsuzsanna, az ELTE PPK ESI egyetemi docense mutatta be az előző évi konferencia előadásaiból készült tanulmánykötetet, amely elektronikus formában jelent meg, és elérhető az ESI honlapján: https://esi.ppk.elte.hu/content/sajat-kiadvanyok.cl.466?m=2840

A konferencia szünetében az érdeklődők számára az ESI és a szombathelyi STI doktoranduszai mutatták be tudományos munkásságukat a poszter-szekcióban.

A konferencia második blokkjában a PPK budapesti és szombathelyi oktatói tartották meg előadásaikat a rekreáció módszertanának különböző területeiről.

Patakiné Bősze Júlia, az ESI adjunktusa – kapcsolódva a piaci igények változásával kapcsiolatban korábban elhangzottakhoz is – „Alternatívák a rekreációs módszertanban” című előadásában az ember különböző szintű szükségleteiből levezetve értelmezte a fizikai és szellemi aktivitások megvalósítási lehetőségeit. Biróné Ilics Katalin, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely adjunktusa egy kérdőíves felmérésről számolt be, amelyben szaunamesterek pulzusszám-változását mérték az emberi szervezetet igénybevevő környezeti elemeinek hatására. Ezt követően Nagyváradi Katalin, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely adjunktusa tartott előadást, amelyben instabil felületeken végzett edzéseket vizsgált, különösen a SUP (Stand Up Paddle) vízi edzések hatásait és eredményességét, majd  A konferencia végéhez közeledve Rausz-Szabó Attila, az ESI adjunktusa a kajak-kenu sport sajátosságairól beszélt. . Az esemény zárásaként  Kassay Lili, az ESI adjunktusa „A szabadidő- és hivatásos sport üzleti modelljének alapvető különbségei” című előadásában hívta fel a figyelmet a sportmenedzsment-ismeretek gyakorlati alkalmazásának szükségességére a 21. században.