Rekreáció és életmód BSc

2023.12.20.
Rekreáció és életmód BSc
Imádsz sportolni? Szeretnéd, hogy a mozgás és az egészséges életmód a munkádnak is fontos része legyen? Nem riadsz vissza az animátori, instruktori, szervezői feladatoktól sem? Akkor válaszd az ELTE PPK rekreáció és életmód alapképzését.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a különböző rekreációs irányzatok, nyitottak az életminőségről sokoldalúan gondolkodni, valamint szeretnének  a résztvevőkkel együtt mozogva foglalkozásokat vezetni!

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni (nem szükséges emelt szinten):

biológia, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol).

Rekreáció és életmód alapszak részletes pontszámítása

Ugyan a rekreáció és életmód alapképzési szakon nem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni, azonban az intézményi pontok növelhetők vele (50 pont vizsgatárgyanként). Amennyiben nem rendelkezik emelt szintű érettségivel, az alábbi lehetőség áll rendelkezésre:

Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

Beküldendő dokumentumok és motoros alkalmassági vizsga

A rekreáció és életmód alapszakon a felvétel egyik feltétele az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása. Ehhez az Egészségügyi lap - Úszásigazolás beküldése szükséges.

A nyomtatványt saját kezű aláírással ellátva kell feltölteni az e-felvételire "egészségügyi igazolás" jogcímen (szkennelve vagy fotózva) 2024. február 15-ig.

A rekreáció és életmód alapképzési szakon a felvétel feltétele a motoros alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül senki sem nyerhet felvételt a szakra. A motoros alkalmassági vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű és bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával.

A felmentés azonban nem jár automatikusan, azt a Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez ("előalkalmassági vizsgát igazoló dokumentum" jogcímre feltöltve) valamint az Egészségügyi lap - Úszásigazolás formanyomtatványok együttes feltöltésével kell kérni. A két kitöltött, aláírt nyomtatványt 2024. február 15-ig kell feltölteni az e-felvételibe. A felmentés kérhető akkor is, ha a testnevelés értettségi már megvan, de akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően, az érettségi időszakában fogja letenni azt.

A motoros alkalmassági vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre (2024. február 15.) feltöltötte az Egészségügyi lap-Úszásigazolás-t. FIGYELEM! Ez a dokumentum akkor is kötelező, ha a jelentkező felmentést kér a motoros alkalmassági vizsga alól.

A motoros alkalmassági vizsgák Budapesten 2024.05.27-én, Szombathelyen 2024.05.28-án lesznek.

Az Egészségügyi lap - Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A motoros alkalmassági vizsga időpontjáról és helyszínéről az intézmény valamennyi jelentkezőt e-mailben fogja értesíteni, várhatóan két héttel a vizsga időpontja előtt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Letölthető dokumentumok:
A motoros alkalmassági vizsga leírása
Egészségügyi lap - Úszásigazolás
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)


A képzés bemutatása

A képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180

Munkarend: nappali

Finanszírozási formák:

  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges: 225.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: rekreáció és életmód szakember

A képzés tantervét innen töltheti le.

A képzés célja

Végzett hallgatóink a szakon megszerzett rendezvényszervezői, animátori, egészségfejlesztő és fitness ismereteikre támaszkodva képesek lesznek változatos fizikai és szellemi rekreációs programok megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására a szabadidősporttól kezdve a rendezvényszervezésen át a turizmusig. A leendő rekreátorok tanulnak alapvető gazdasági ismereteket, rendezvényszervezést, sportmenedzsmentet, ugyanakkor a képzés nagy hangsúlyt fektet az egészségfejlesztéssel, az emberi testtel, valamint a rekreációs programokkal kapcsolatos kurzusok oktatására. Tanulnak majd táplálkozási tanácsadást, stresszkezelési technikákat, hogy hatékonyan járulhassanak hozzá mások egészségi állapotának javulásához.

A három félévre bontott, legalább 200 órás szakmai gyakorlat keretében elsőként a sportszervezetek munkájába kapcsolódhatnak be, ahol a szervezési, adminisztrációs feladatokkal ismerkednek meg, később pedig kifejezetten a választott specializációhoz kapcsolódóan szereznek gyakorlatot. A képzés elvégzésével felkészültek lesznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.

Főbb tárgyak

Anatómia, terhelésélettani vizsgáló módszerek, rekreációs edzéstan, pszichológia, testkultúra-pszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, a turizmus alapjai, sport- és egészségturizmus, rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, rendezvénymenedzsment, rekreációs sportjátékok módszertana, táborok, prevenció és rehabilitáció, egészségfejlesztés.


Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

Lehetőség nyílik elhelyezkedni a rekreáció valamennyi területén, így a szabadidős létesítményekben (pl. fitnesstermek, strandok, fürdők), állami fenntartású intézményekben (művelődési házak, önkormányzatok) vagy akár iskolákban, táborokban a szabadidős programok, rendezvények tervezése és lebonyolítása, rekreációs edzések vezetése területén. A wellnessturizmusban jelentenek elhelyezkedési lehetőséget az életmód-tanácsadással, a szolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatok. A munkahelyi egészségfejlesztés terén pedig mind a verseny-, mind az állami szférában várják a végzetteket. A rekreáció és életmód szakon végzettek képessé válnak az egészséges életmódhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére is.

Tanulmányaikat az ELTE PPK sportmenedzser mesterszakán is folytathatják.


Tájékoztató videók