Sikerrel lezajlott a ReCreaDe Intenzív Program

2019.05.09.
Sikerrel lezajlott a ReCreaDe Intenzív Program
Április 25. és május 5. között az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete adott otthont az Erasmus+ ReCreaDe Reimagining Creative Democracy projekt első nemzetközi Intenzív Programjának. A 10 napos programra 8 országból, a házigazda ELTE-vel együtt 8 egyetemről, közel 50 résztvevő érkezett, hogy különböző workshopokon és feladatokon keresztül együtt gondolkodjanak a demokrácia és a diverzitás oktatásban betöltött szerepéről, jelentőségéről.

A téma elméleti kereteinek feldolgozása után a hallgatók brit, észt, finn, magyar, német, osztrák, spanyol és svéd oktatók vezetésével, változatos tevékenységek mentén kerültek közelebb az iskolai demokrácia, a demokratikus osztályterem, a tanári kreativitás, az emberi- és gyermekjogok, a kreatív tanulási környezet, valamint a demokratikus kultúra iskolai támogatásának témaköréhez.

A program során a résztvevők 4 különböző jellegű budapesti iskolát látogattak meg. A személyes tapasztalatok megosztásával és a közös reflexiókkal lehetőség nyílt az egyes európai oktatási rendszerek és gyakorlatok, illetve azok demokratikus jellegének összehasonlítására is.

Az előadásokon és a csoportfeladatokon kívül az angol Allen Owen által vezetett kreatív dráma workshop, a tanulási és reflektív naplóként használt sajátkezű sketchbook készítés, illetve az érzékekre és a figyelemre ható városi kóborlás (derive) Budapest utcáin mind azt a célt szolgálták, hogy a tanárjelölt hallgatók a saját tanulási folyamatukon keresztül ismerjék meg és éljék át a demokrácia és a sokféleség élményét, illetve a folyamatos reflexiók segítségével mindezt a saját tanári eszköztárukba és identitásukba építve vigyék tovább. A következő Intenzív Programra 2020 tavaszán, Bécsben kerül sor.

A ReCreaDe projektről bővebben a weblapon tájékozódhatnak. Az ELTE-n a program szakmai felelőse Dr. Kopp Erika, a projektben résztvevő oktató Dr. Kálmán Orsolya, illetve bekapcsolódott Salát Magdolna is. Az Intenzív Program lebonyolítását két hallgató: Eszes Fruzsina és Pongor-Juhász Orsolya Anna támogatta.