PPK-s sikerek a 35. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai Szekciójában

2021.04.23.
PPK-s sikerek a 35. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai Szekciójában
A PPK 33 hallgatója szerzett első, második vagy harmadik helyezést, illetve nyert különdíjat a 35. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában, amelyet a Nyíregyházi Egyetem szervezett április 20. és 22. között. Hallgatóinkat négy tagozatban díjazták első helyezéssel: Hajdu Roland, Kispál Anna, Madár Lili, Raptis András Joannis, Szebik Anna pályamunkáikkal a legjobb eredményt érték el.

Pedagógiai alszekció

II. helyezés

Károlyi Borbála neveléstudomány MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Offline és online kapcsolati háló az osztálytermen belül és kívül (Nevelésszociológia I. Tagozat)
Témavezetője: Fehérvári Anikó

Csörgő Emese, Richardson Enikő, Tóth Anna Veronika pedagógia BA szakos hallgatók
A pályamunka címe: Pest megyei pedagógusok SNI tanulókkal kapcsolatos továbbképzéseken való részvételének jellemzői Nevelésszociológia II. Tagozat
Témavezetőjük: Rausch Attila

Fejes Zsófia pszichológia BA szakos hallgató
A pályamunka címe: 30 kompresszió - 2 befúvás. A laikus újraélesztés megjelenésének vizsgálata három budapesti középiskolában. (Oktatáselmélet (Didaktika) Tagozat)
Témavezető: Misley Helga

Különdíj

Pál Janka pszichológia BA szakos hallgató
A pályamunka címe: A pontozási rendszerek befolyása a motivációra (Oktatáselmélet (Didaktika) Tagozat)
Témavezető: Pajor Gabriella

Kormos Kevin tanárszakos hallgató
A pályamunka címe: Kreatív demokrácia nyomában iskolafókuszú jogi attitűdkutatások mentén (Nevelésszociológia I. Tagozat)
Témavezetője: Rónay Zoltán

 

Pszichológiai alszekció

I. helyezett

Madár Lili, Szebik Anna pszichológia BA szakos hallgatók
A pályamunka címe: A Trier Social Stress Test gyermek változatának viselkedéses megfigyelésen alapuló mérőeszköz megbízhatóságának és validitásának vizsgálata.  (Alkalmazott pszichológia II. Tagozat)
Témavezetők: Garai-Takács Zsófia, Kassai Réka, Koncz Ádám

Kispál Anna pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: A közös feladat reprezentációk és a tudatelméleti képességek vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél (Fejlődéslélektan Tagozat)
Témavezetője: Oláh Katalin

Raptis András Joannis, Szebik Anna pszichológia BA szakos hallgatók
A pályamunka címe: A cyberbullying áldozattá válás prediktorainak vizsgálata (Szociálpszichológia II. Tagozat)
Témavezetőjük: Ujhelyi Adrienn

II. helyezett

Horváth Szonja, Sarudi Mátyás, Székely Zsuzsa pszichológia BA szakos hallgatók
A pályamunka címe: A kongruencia szekvenciahatás megbízhatóságának vizsgálata mint egyéni különbségmutató (Általános lélektan II. Tagozat)
Témavezetőjük: Kovács Márton

III. helyezett

Lippai Judit pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Az ember és legjobb barátja – avagy a kutya antropomorfizálása (Alkalmazott pszichológia III. Tagozat)
Témavezetője: Koronczai Beatrix

Székely Szabolcs sportszervező BA szakos hallgató
Tudja-e a bal kéz, hogy mit csinál a jobb? Az elektrodermális aktivitás különbségei versenyhelyzetben (Alkalmazott pszichológia III. Tagozat)
Témavezetője: Gönye Bianka

Pesthy Zsuzsanna Viktória pszichológia BA szakos hallgató
A pályamunka címe: Féltekei különbségek az emlékezeti rendszerekben: nem invazív agystimulációs kutatás (Általános lélektan I. Tagozat)
Témavezetők: Németh Dezső, Pesthy Orsolya

Szűcs Tamás pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Adatszűrési és adatelemzési eljárások hatása a reliabilitásra (Általános lélektan II. Tagozat)
Témavezetője: Krajcsi Attila

Bodócs Dóra Luca pszichológia BA szakos hallgató
A pályamunka címe: Implicit kategóriatanulás és absztrakció az autizmus spektrumzavarban érintett gyermekeknél (Fejlődéslélektan Tagozat)
Témavezetője: Ragó Anett

Vikor Fanni pszichológia BA szakos hallgató
A pályamunka címe: Vizsgaszorongás és hipnózis (Személyiséglélektan I. Tagozat)
Témavezetője: Kasos Krisztián

Vadon Nikolett Beáta pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Vér-, és plazmadonáció a pandémia idején – Személyiségvonások, COVID-19 okozta szorongás, és donációval kapcsolatos tévhitek összefüggéseinek vizsgálata (Személyiséglélektan II. Tagozat)
Témavezetője: Pigniczkiné Rigó Adrien

Különdíj:

Csörgő Blanka, Szőke Orsolya pszichológia MA szakos hallgatók
A pályamunka címe: Mémek a koronavírus idején (Általános lélektan II. Tagozat)
Témavezetőjük: Kaló Zsuzsa

Kovács László Ágoston pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Alvásparaméterek és kognitív képességek összefüggései egy gyermekkori alvászavaros populációban (Általános lélektan I. Tagozat)
Témavezetők: Németh Dezső, Zavecz Zsófia

Ladányi Bence, Novák Gabriella pszichológia MA szakos hallgatók
A pályamunka címe: „Magamhoz tértem, és úristen, megölted az édesanyádat” - Interpretatív Fenomenológiai Analízis szkizofréniával élő bűnözők körében (Alkalmazott pszichológia II. Tagozat)
Témavezetőjük: Rácz József

Brezóczki Bianka pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Szubjektív életminőség Tourette-zavarban a tikek és a szenzoros élmények tükrében (Fejlődéslélektan Tagozat)
Témavezetők: Németh Dezső, Tóth-Fáber Eszter

Horváth Patrícia pszichológia MA szakos hallgató
A pályamunka címe: A serdülőkori nem-szuicidális önsértés funkciói és a fájdalomélmény összefüggései (Személyiséglélektan I. Tagozat)
Témavezetője: Reinhardt Melinda

 

Andragógiai alszekció

I. helyezett

Hajdu Roland emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgató
A pályamunka címe: Az otthoni munkavégzés hatása a dolgozói elköteleződésre, motivációra (Élethosszig tartó tanulás Tagozat)
Témavezetője: Káplár-Kodácsy Kinga

II. helyezett

Kurucz Bence emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgató
Az önértékelés és a szülői hatások kapcsolata középiskolás tanulók körében a pályaválasztás folyamata során (Élethosszig tartó tanulás Tagozat)
Témavezetője: Rausch Attila

Fekete Anna közösségszervezés BA szakos hallgató
Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi színterek látogatottsági trendjeinek vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás (Közművelődés II. Tagozat)
Témavezetők: Benkei-Kovács Balázs, Ponyi László

Különdíj

Mohos Edina emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgató
A pályamunka címe: A közművelődési intézmények alkalmazkodása az ifjúság megváltozott szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásaihoz (Közművelődés II. Tagozat)
Témavezetők: D. Babos Zsuzsánna, Ponyi László

Gratulálunk, további sikeres kutatómunkát kívánunk!

PPK-s eredmények a 35. OTDK-n