Kurzusdesign-szakértői képzés indul 2024 februárjában

2023.09.28.
Kurzusdesign-szakértői képzés indul 2024 februárjában
A részismereti képzés formájában megvalósuló, az oktatás digitális transzformációjának erősítét célul kitűző képzés eredményeként kurzusdesign-szakértők képzése valósul meg az egyetemen.

A két féléves, nappali és blended formában megvalósuló képzésre jelentkezők – többek között – olyan témakörökbe kaphatnak betekintést, mint a tanulástervezés, az online tanulási környezet, az értékelési rendszerek, a multimédia és design, valamint a pályaszocializáció és intézményi szerepvállalás. A képzést szervező és lebonyolító Oktatási Igazgatóság felkérésére a képzés szakmai felügyeletét a PPK, azon belül pedig a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet látja el. A kurzusdesign-szakértői részismereti képzés részletes leírása itt olvasható

A képzés jelen, pilot formában megvalósuló szakaszában a jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező a képzés finanszírozását biztosító ösztöndíjprogram keretében támogatást nyerjen. Az ösztöndíjprogramba olyan fiatal, a felsőoktatás, a digitalizáció és az oktatásmódszertani fejlesztések irányába elkötelezett oktató kollégák jelentkezését várja az egyetem, akik legalább 20 órás közalkalmazotti foglalkoztatásban állnak egyetemünkkel, és az ELTE-n képzelik el a jövőjüket. A program célja, hogy egy olyan, karokon átívelő szakértői csapat jöhessen létre, ami a jövőben támogatni tudja az ELTE oktatásfejlesztési törekvéseit. Az ösztöndíjprogram pályázati felhívása hamarosan kiírásra kerül. A jelentkezők közül a pályázatok rangsorolását és a szóbeli interjút követően 12 fő kerülhet majd be a programba. 

Az ösztöndíjprogram részletei itt olvashatóak