Kreditfelvételi lap benyújtása a 2022/2023-as tanév őszi félévének elején

2022.08.29.
Kreditfelvételi lap benyújtása a 2022/2023-as tanév őszi félévének elején

A Neveléstudományi Doktori Iskola működési szabályzatának 12. § (1)–(2) bekezdése, illetőleg a Pszichológiai Doktori Iskola működési szabályzatának 6.1–6.2. pontja alapján a doktorandusz a témavezetővel egyeztetve – a tanulmányi és a kutatási tervre is figyelemmel – minden félév elején kitölti az adott félévben teljesíteni tervezett kutatási és oktatási tevékenység adataival a kreditfelvételi lapot, amit a témavezető és a programvezető aláírásával a tárgyfelvételi időszakának utolsó napjáig eljuttat a Tanulmányi Hivatalba.

Ha a hallgató az adott félévben sem kutatási, sem oktatási kreditet nem tervezne szerezni, akkor az üres kreditfelvételi lapot kell benyújtania a témavezető és a programvezető aláírásával.

A kreditfelvételi lapot elektronikus formátumban (lehetőleg pdf-ben) a Neptunban kell benyújtani az Ügyintézés > Kérvények menüpontban, kiválasztva a PPK PHD Kreditfelvételi lap 2022/23/1 félév eleje nevű kérvénysablont. A kreditfelvételi lap e félév eleji feltöltésének határideje

2022. szeptember 30. 16:00

A kreditfelvételi lap benyújtása minden félév elején kötelező, ha Ön aktív státuszú hallgató a félévben, és a határidőn belül nem adja le a kreditfelvételi lapot, vagy hiányosan, jóváhagyások nélkül adja le, adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3500,- Ft térítési díjat kell fizetnie.

Tudnivalók a kreditfelvételi lap félév eleji kitöltéséhez

  • Ha a kreditfelvételi lapra nem tudná beszerezni a témavezető és/vagy a programvezető aláírását, a jóváhagyás(uka)t másik dokumentumon, pl. ímélben is benyújthatja, a külön dokumentumot is fel tudja tölteni a Neptunban.
  • Ha van társtémavezetője, az ő jóváhagyását is szükséges megkérni a kreditfelvételi laphoz.
  • A félév elején leadott kreditfelvételi lap teljesítést nem igazol, a tervezett tevékenységek teljesítésének igazolását a félév végén be kell nyújtania.
  • Ha olyan kutatási vagy oktatási tevékenységet végez a félévben, ami a félév elején jóváhagyott (akár üresen hagyva jóváhagyott) kreditfelvételi lapon nem szerepel, vagy más kreditértékkel (munkaráfordítással) teljesíti az eredetileg tervezett tevékenységet, az új tevékenység vagy az új kreditérték a teljesítések félév végi igazolásakor a doktori program és a doktori iskola vezetőjének jóváhagyásával utólag rögzíthetők.
  • A félév során teljesíteni tervezett kutatási és oktatási tevékenységeit a kreditfelvételi lapra vezesse fel, ehhez más kérelemsablont ne használjon.
  • Félbehagyott, el nem küldött kérelmeket, fel nem töltött jóváhagyásokat nem lehet elfogadni. Feltöltést követően az Ügyintézés > Kérvények menüpontban a Leadott kérvények tabra kattintva tudja leellenőrizni a Neptunban, hogy sikerült-e a feltöltés. A leadott kérelem neve és leadásának dátuma alapján beazonosítható. A feltöltött mellékleteket a kérelem sorának végén található + jelre kattintva, a Kérvénymelléklet menüpontot kiválasztva tudja ellenőrizni.
  • Amennyiben a kreditfelvételi lap mellett más kérelmet is szeretne benyújtani, azt ne töltse fel a Neptunba a kreditfelvételi lap sablonját használva, hanem ímélben (ppkto-phd@ppk.elte.hu), postai úton, vagy személyesen juttassa el a Tanulmányi Hivatalba.
  • Ímélben küldött jóváhagyás esetén a jóváhagyás dátumának és a jóváhagyó személy ímélcímének is látszódnia kell. Az előzménylevelezés alapján legyen pontosan beazonosítható, hogy a jóváhagyás melyik félév, félév eleji vagy végi kreditfelvételi lapjára vonatkozik. A témavezető és a programvezető jóváhagyása az aktuálisan benyújtott kreditfelvételi lapra kell, hogy vonatkozzon, korábban benyújtott kreditfelvételi lap jóváhagyása nem fogadható el.
  • Amennyiben téma- vagy programvezetője jóváhagyását nem tudja beszerezni, a nehézséget a doktori iskolának jelezheti. A Pszichológiai Doktori Iskola esetén: a pdi@ppk.elte.hu címen, a Neveléstudományi Doktori Iskola esetén az ndi@ppk.elte.hu címen.