Szerezz PhD-t az ELTE PPK -n!

2021.03.17.
Szerezz PhD-t az ELTE PPK -n!
Érdekel a kutatás? A felsőoktatásban, kutatóintézetben vagy szakpolitikai elemzőként szeretnél dolgozni a pszichológia vagy a neveléstudomány területén? Akkor jelentkezz az ELTE PPK doktori képzéseire! A tudományos karrier iránt érdeklődők két doktori iskolában, azokon belül összesen 15 oktatási programban folytathatják tanulmányaikat, és szerezhetnek tudományos fokozatot.

Az egyetemen folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori képzés képviseli, amely a tudományos kutatásra és a felsőfokú oktató munkára készíti fel a hallgatókat. AZ ELTE PPK-n két, nagy hagyományokkal rendelkező doktori iskola működik, amelyek célja, hogy a témavezetők közvetlen irányítása mellett, önálló kutatómunka lefolytatására tanítsa a hallgatókat.

Az ELTE PPK doktori iskolái

A Pszichológiai Doktori Iskola (PDI) a pszichológia teljes szakmai spektrumában kínál a tudományos pályára törekvőknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A Doktori Iskola nyolc féléves képzésében jelenleg az alábbi hét program működik:

 • Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
 • Klinikai pszichológia és addiktológia
 • Kognitív pszichológia
 • Magatartáspszichológia
 • Sport- és egészség-pszichofiziológia
 • Személyiség- és egészségpszichológia
 • Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája

A Neveléstudományi Doktori Iskola (NDI) célja, hogy felkészítse hallgatóit a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A képzés során a doktoranduszok részt vesznek a közös elméleti, illetve kutatás-módszertani modulok munkájában, emellett egyéni kutatói érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódnak a Doktori Iskola kilenc tematikus programjának valamelyikébe is:

 • Andragógia
 • Elméleti-történeti pedagógia
 • Gyógypedagógia
 • Kora gyermekkor pedagógiája
 • Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek
 • Sport és egészségnevelés
 • Szaktárgyi pedagógiák
 • Teacher Education and higher education studies (EDiTE) (a kurzusok jelentős hányada angol nyelven folyik).

Általános információk a képzésekről

Képzési idő: 8 félév
Munkarend: nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: állami és önköltséges

Felvételi információk

Az ELTE PPK doktori iskolái nemcsak a karon végzetteket, hanem más felsőoktatási intézményekben diplomázottakat is várnak.

A doktori képzésekre 2021. március 16. és április 21. között lehet jelentkezni a
doktorifelveteli.elte.hu
címen elérhető elektronikus jelentkezési felületen keresztül.

A felvételi vizsgákra várhatóan 2021. május utolsó hetében vagy június első felében kerül sor. A felvételi vizsga a program oktatóiból, témavezetőiből álló felvételi bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételivel kapcsolatos kérdéseket a felveteli@ppk.elte.hu címen tehetik fel.

A jelentkezés feltételei:

 • mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) oklevél
 • egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga

A Pszichológiai Doktori Iskola felvételi tájékoztatója>>>
A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi tájékoztatója>>>

Nyílt napok

A PPK doktori iskolái online közvetítéssel tartották meg nyílt napjukat, ahol a tájékoztató előadások után a résztvevők kérdéseket is feltehettek a doktori iskola működésével és a felvételi eljárással kapcsolatban.

A PDI nyílt napja

Időpont: 2021. március 23. (kedd), 16 óra

A tájékoztatót tartotta:

Felvételi információk

Az NDI nyílt napja

Időpont: 2021. március 25. (csütörtök), 15 óra

A tájékoztatót tartotta:

Felvételi információk