Lezajlottak a diplomaosztók a PPK-n

2019.07.26.
Lezajlottak a diplomaosztók a PPK-n
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar július 24-én, szerdán és július 25-én csütörtökön, a nemzetközi hallgatók számára pedig július 26-án, pénteken rendezte meg a  budapesti helyszínű diplomaosztó ünnepségeit a 2018/2019. tanév tavaszi félévében végzettek számára.

Idén a budapesti magyar nyelvű képzéseinken összesen 726 hallgató szerzett diplomát.

Elsőként július 24-én 10 órakor az andragógia BA, az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a pedagógia BA, a rekreáció MSc, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc és a sportszervező BSc szakok hallgatói, majd ezt követően 13 órakor a szakirányú továbbképzések végzettjei vehették át oklevelüket.

Július 25-én 10 órakor a pszichológia BA, délután 14 órakor az interkulturális pszichológia és pedagógia MA, a neveléstudomány MA, a pszichológia MA, a számítógépes és kognitív idegtudomány MSc, a társadalmi befogadás tanulmányok MA és a tanári MA (PPK alapkaros) hallgatók vették át oklevelüket.

Az ünnepségeket dr. Fábri György stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes, dr. Szivák Judit oktatási dékánhelyettes, dr. Dúll Andrea általános dékánhelyettes és dr. Felvinczi Katalin nemzetközi és pályázati dékánhelyettes nyitották meg.

Az ünnepségeken karunk volt hallgatója, Kun Dóra gitáros produkciókkal lépett fel, valamint a végzős hallgatók egy-egy képviselője mondott búcsúbeszédet.

Július 26-án 13 órakor a nemzetközi diplomaosztót Felvinczi Katalin, karunk nemzetközi és pályázati dékánhelyettese nyitotta meg, majd a hallgatók búcsúbeszéde után a Budapest Harmonika Duo emelte az ünnepség hangulatát.

Nemzetközi képzéseinken összesen 94 fő, 17 különböző nemzetiségű hallgató diplomázott Computational and Cognitive Neuroscience MSc, Human Resource and Counselling MA, Social Integration MA, Intercultural Education and Psychology MA, Psychology BA és Psychology MA szakokon. A végzős külföldi hallgatók közül öten kitüntetéses diplomát, valamint hárman kiváló minősítésűt kaptak.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk!