Megjelent a Nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai című kötet

2019.11.05.
Megjelent a Nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai című kötet
Nguyen Luu Lan Anh, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének vezetője a diákok külföldön nyert interkulturális tapasztalatainak személyes és szakmai életükre gyakorolt hatásáról írt hiánypótló munkája a nemzetközi diákok akkulturációs folyamatainak megértésében segít a szakembereknek.

A nemzetközi mobilitás számos előnye mellett a külföldön tanuló diákok számára stresszt és nehézséges jelenthet a megszokott környezet elhagyása és egy másik kulturális és akadémiai közegbe való beilleszkedés, hiszen számos változással kell szembenézniük. A nemzetközi diákok tanulmányi eredményessége és jólléte, valamint a befogadó egyetem oktatási programjának sikere azon is múlik, hogyan adaptálódnak a diákok a számukra kulturálisan, nyelvileg, akadémiailag eltérő környezetben. Ennek a folyamatnak a hatékony segítése érdekében fontos, hogy a szakemberek megismerjék és ezáltal jobban megértsék az akkulturációs folyamataik működését. Nguyen Luu Lan Anh könyve ebben szeretne segítséget nyújtani többek között pszichológusok és a nemzetközi diákokkal foglalkozó munkatársak számára.

A kötet a Magyarországon tanuló nemzetközi diákokkal és a különböző külföldi egyetemeken tanuló magyar diákokkal végzett kvalitatív interjús kutatásokat és társas hálózatukat feltáró vizsgálatokat, valamint egy magyar egyetemeken tanuló nemzetközi diákokkal végzett kérdőíves felmérés eredményeit ismerteti. A vizsgálatok főbb kérdései közé tartozik, hogy milyen mintázatai vannak a Magyarországon tanuló külföldi felsőoktatási diákok és a külföldön tanuló magyar diákok akkulturációs tapasztalatainak, valamint pszichológiai és szociokulturális adaptációjának és milyen összefüggésben vannak egymással az adaptációt befolyásoló, segítő vagy éppen hátráltató tényezők. A vizsgálatok célja olyan modellek felállítása és tesztelése volt, amelyek a különböző országokból, kultúrkörökből származó diákcsoportok akkulturációs folyamatát jelenítik meg és magyarázzák.

A kötet az NKFI K-120433 számú, „A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja” című kutatás támogatásával készült.

A kötet ingyenesen elérhető az eltereader.hu-n.