Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. IV. em.
Telefon: + (36-1) 461-4544
E-mail: fti@ppk.elte.hu
Honlap: https://fti.ppk.elte.hu/


Vezetés

0 Csehné Dr Papp Imola intézetigazgató, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3484
Szoba: 441
E-mail: papp.imola@ppk.elte.hu

Munkatársak

Lakos Renáta titkárságvezető
Mellék: + (36 1) 461 4500 / 3854
Szoba: 440
E-mail: fti@ppk.elte.hu; lakos.renata@ppk.elte.hu
Csöngéné Somlai Andrea intézeti ügyintéző
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3872
Szoba: 442
E-mail: fti@ppk.elte.hu
Oszlánszki Ildikó intézeti ügyintéző
Mellék: + (361) 461-4500 / 3846
Szoba: 442
E-mail: fti@ppk.elte.hu

Doktoranduszok

Oktatók, kutatók

Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: benkeikovacs.balazs@ppk.elte.hu
0 Berényi Ildikó Magdolna mestertanár
Mellék: 06 1 4614500 / 3802
Szoba: KAZY 436
E-mail: berenyi.ildiko@ppk.elte.hu
Dr. Budavári-Takács Ildikó egyetemi docens
Mellék: +(36-1) 462-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: budavari-takacs.ildiko@ppk.elte.hu
Dr. Czeglédi Csilla egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: czegledi.csilla@ppk.elte.hu
Dr. Dánielné Babos Zsuzsánna egyetemi adjunktus
Mellék: 3802
Szoba: 436
E-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Dr. Fábri György habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5659
Szoba: IZU 202
E-mail: gyorgy.fabri@ppk.elte.hu
Dr. Hegyi-Halmos Nóra egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: hegyi.halmos@ppk.elte.hu
Káplár-Kodácsy Kinga egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3890
Szoba: 435
E-mail: kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu
Dr. Kereszty Orsolya habilitált egyetemi docens
Korényi Róbert egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: korenyi.robert@ppk.elte.hu
Dr. Kovács Zsuzsa egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Dr. Lakner Szilvia egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: lakner.szilvia@ppk.elte.hu
Logemann-Molnár Zsófia egyetemi tanársegéd
Szoba: 435
E-mail: logemann.zsofia@ppk.elte.hu
Dr. Mandel Kinga Magdolna habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: mandel.kinga@ppk.elte.hu
Dr. Mátrai Zsuzsa professor emerita
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3806
Szoba: 439
E-mail: matrai.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Ponyi László egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: ponyi.laszlo@ppk.elte.hu
Dr. Sólyom Barbara egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: solyom.barbara@ppk.elte.hu
Dr. Soós Sándor egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: soos.sandor@ppk.elte.hu
Dr. Székely Mózes tudományos főmunkatárs
Szoba: BOG tanári, IZU 203
E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu
Üröginé Ács Anikó Ágnes egyetemi tanársegéd
Mellék: + (361) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: acs.aniko@ppk.elte.hu

Óraadók

Dr. Borbély-Peicz Tibor Bors habilitált egyetemi docens
Dr. Horváth László egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: horvath.laszlo@ppk.elte.hu
Dr. Kiss Orhidea Edith egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 320
E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu
Kraiciné Szokoly Mária c. egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3806
Szoba: 439
E-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu
Lisznyai Sándor egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5673
Szoba: 134
E-mail: lisznyai.sandor@ppk.elte.hu
Dr. Mérő László egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5667
Szoba: 118
E-mail: mero.laszlo@ppk.elte.hu
Dr. Németh Balázs habilitált egyetemi docens
Dr. Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens
Mellék: +(36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: molnar.anna@ppk.elte.hu
Dr. Szalai Judit habilitált egyetemi docens