Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a szervezet- és vezetéspszichológia témáinak, korszerű szempontok szerinti, legújabb trendekhez igazodó kutatása. Kutatócsoportunk a szervezeti és a vezetői sikeresség szempontját helyezi a középpontba, ennek tükrében vizsgálja a vezetéssel és a szervezeti jellemzőkkel kapcsolatos kiemelt kérdéseket.  A szervezeti és vezetői sikeresség kutatásában a sikeresség különböző értelmezései mellett, a sikerességet befolyásoló tényezők, és azok kapcsolatainak megismerésére törekszünk. Legfontosabb kutatási témáink:

-          szervezeti és vezetői siker reprezentációk,
-          sikerre és kudarca adott válaszok, normák, értékek, szervezeti kultúra szerepe,
-          proaktivitás, innováció, és kockázatvállalás melletti elköteleződés,
-          vezetői döntési folyamatok,
-          vezetői befolyásolás, hatalom,
-          különféle deviáns szervezeti, vezetői viselkedések, előítéletek hatásai,
-          vezetők fejlődése, fejlesztése,
-          a szervezeten belüli egyének és csoportok motivációi, elköteleződése, elégedettsége,
-          pszichológiai tőke, bizalom,
-          a szervezetek virtuális kapcsolatai, on-line megjelenései.

Kutatócsoportunk küldetése, hogy a hazai szervezet és vezetéspszichológia meghatározó műhelyévé váljon, eredményeit a nemzetközi szakmai közösséggel is megismertesse, elfogadtassa.


Vezetés

Faragó Klára kutatócsoport-vezető
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5630
Szoba: 321
E-mail: farago.klara@ppk.elte.hu

Tagok

Kádi Anna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 319
E-mail: kadi.anna@ppk.elte.hu
Szathmári Edit kutatócsoport tag, doktorjelölt