Testi Érzetek és Érzelmek Pszichofiziológiája Kutatócsoport

Kutatásunk középpontjában a testi érzetek és azok észlelése (interocepció) és az érzelmek, illetve az ezekkel kapcsolatos pszichofiziológiai illetve pszichés folyamatok állnak. A testi érzeteket egyrészt viselkedéses feladatokkal vizsgáljuk, melyek során vagy elemi történésekre (pl. szívverés, gyomorfeszülés percepciója, EEG) vagy összetett jelenségekre (pl. érzelemkiváltás, stresszhelyzet) fókuszálunk. Az említetteken túl vizsgáljuk továbbá a testi érzetek és érzelmek észlelését kérdőívek segítségével is, amikor az egyén saját észlelési képességével kapcsolatos elképzelése áll a középpontban.


Vezetés

Ferentzi Eszter kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus

Tagok

Dömötör Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Gátiné Drozdovszky Orsolya Tünde kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Körmendi János kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Sóvágó Lilla kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Bucsai Béla külső tag

Oktatók, kutatók

Koncz Ádám egyetemi adjunktus