Testi Érzetek és Érzelmek Pszichofiziológiája Kutatócsoport

Kutatásunk középpontjában a testi érzetek és azok észlelése (interocepció) és az érzelmek, illetve az ezekkel kapcsolatos pszichofiziológiai illetve pszichés folyamatok állnak. A testi érzeteket egyrészt viselkedéses feladatokkal vizsgáljuk, melyek során vagy elemi történésekre (pl. szívverés, gyomorfeszülés percepciója, EEG) vagy összetett jelenségekre (pl. érzelemkiváltás, stresszhelyzet) fókuszálunk. Az említetteken túl vizsgáljuk továbbá a testi érzetek és érzelmek észlelését kérdőívek segítségével is, amikor az egyén saját észlelési képességével kapcsolatos elképzelése áll a középpontban.


Vezetés

Ferentzi Eszter kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus

Tagok

Dömötör Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Gátiné Drozdovszky Orsolya Tünde kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Koncz Ádám kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Körmendi János kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Sóvágó Lilla kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Bucsai Béla külső tag