Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága

A Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának létszáma tizenegy fő, ebből egy hallgató. A Bizottság elnöke a kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese, tagja a Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodájának munkatársa.

A Bizottság feladata:
• intézményközi kapcsolatok fejlesztése,
• nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó oktatói és hallgatói pályázatok véleményezése, az ehhez kapcsolódó kari hatáskörbe tartozó döntések meghozatala,
• közreműködés a kar nemzetközi stratégiájának kidolgozásában.

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának ügyrendje

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának beszámolója 2015-2018
Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának beszámolója 2019


Vezetés

Aczél Balázs Zoltán elnök, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5666
Szoba: 518
E-mail: aczel.balazs@ppk.elte.hu

Tagok

Bereczki Enikő Orsolya tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: bereczki.eniko@ppk.elte.hu
Szabó Attila tag, egyetemi tanár
Janacsek Karolina tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 3564
Szoba: C/312
E-mail: janacsek.karolina@ppk.elte.hu
Kovács Zsuzsa tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Dancs Henriette tag, egyetemi tanár
Szoba: A230-D
E-mail: dancs.henriette@ppk.elte.hu
Varga Attila tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3827
Szoba: 424
E-mail: varga.attila@ppk.elte.hu
Velics Gabriella tag, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-612
Szoba: A239-A
E-mail: velics.gabriella@ppk.elte.hu
Vidra Zsuzsanna tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: vidra.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Bölcskei Dalma hallgatói tag
Káplár-Kodácsy Kinga póttag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu
Simor Péter Dániel póttag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3567
Szoba: IZU 109 / DAMI C/315
E-mail: simor.peter@ppk.elte.hu