Karunkról
   

Demonstrátori pályázat

Az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszéke (a továbbiakban APT) pályázatot ír ki a 2017/2018. tanévre DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére.
Az APT-en díjazással nem járó demonstrátori helyek pályázhatók meg 2017 szeptemberétől:
 • az APT valamelyik kutatócsoportjánál, vagy
 • az APT-en folyó képzések valamelyikéhez kapcsolódóan.
 • A kutatócsoportok az APT-n:
 • Humán Interakció Kutatócsoport, vezetője: Dr. Varga Katalin
 • Döntéspszichológiai Kutatócsoport, vezetője: Dr. Aczél Balázs
 • Pszichogenetikai Kutatócsoport, vezetője: Dr. Veres-Székely Anna
 • Fejlődés Neuropszichológiai Kutatócsoport, vezetője: Dr. Cserjési Renáta
 • Alvás-és Álomkutatás Kutatócsoport, vezetője: Dr. Simor Péter Dániel
 • Demonstrátor lehet az ELTE PPK nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatója, aki:
 • érdeklődik az APT által oktatott és kutatott tudományterületek iránt,
 • felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt,
 • tanulmányai során figyelemre méltó szakmai teljesítményt mutatott fel az affektív pszichológia témaköreiben (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi, dolgozat, TDK dolgozat stb.),
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani, továbbá
 • vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el.
A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható. A kutatásvezető/tanszékvezető felel azért, hogy a demonstrátor rendszeresen érdemi szakmai munkát végezzen.
A demonstrátor a tavaszi félévben szakmai ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez a kutatásvezető/ tanszékvezető ajánlását kell csatolni. A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján az APT vezetőjének javaslata alapján ítéli oda. Az elbírálás határideje 2017. szeptember 30-a.
A demonstrátor általános feladatai:
a) a tanszéki/kutatócsoporti tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív tudományos diákköri tevékenység),
b) kutatási asszisztensi (rész)feladatok ellátása a kutatócsoport mellett,
c) közreműködés a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, frissítésében,
d) részvétel az oktatómunka segítésében (az APT által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása),
e) különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl.: gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása stb.),
f) részvétel az tanszéki kutatócsoporti adminisztrációs feladatokban,
g) közreműködés az APT és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában,
h) félévente beszámoló készítése, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania az
i) tanszékvezető és a kutatócsoport vezetője felé.
A demonstrátor konkrét feladatai:
a) aktív részvétel a pályázatban megjelölt kutatócsoportban folyó kutatómunkákban,
b) közreműködés a tanszéki, illetve kutatócsoporti szakmai programok megvalósításában.
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. jelentkezési lap (letölthető formanyomtatvány);
2. szakmai önéletrajz;
3. motivációs levél, mely tartalmazza egyrészt, hogy a meghirdetett helyek közül (kutatócsoport, tanszék, képzés) hol szeretne dolgozni, másrészt választásának indoklását is;
4. amennyiben van, úgy a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata;
5. amennyiben van, az eddig szakmai teljesítmény bemutatása, a publikációk felsorolása.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton az affektiv@ppk.elte.hu címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22. 12:00 óra
Budapest, 2017. június 13.
Dr. Varga Katalin
tanszékvezető
ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.06.13.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 július Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ELTE Logo