Karunkról
   

Demonstrátori pályázat

Demonstrátor lehet az ELTE-PPK nappali tagozatos, aktív státuszú pszichológia szakos hallgatója.
Demonstrátori pályázat elnyeréséhez a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszéken előnyt jelent:
 • MA képzésben való részvétel
 • korábban „nem ösztöndíjas” demonstrátori munka végzése
 • hallgatóként aktívan vesz részt a Tanszék oktatási programjaiban;
 • érdeklődik a Tanszék által oktatott és kutatott tudományterületek iránt;
 • figyelemreméltó szakmai produktumot (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, stb.) tud felmutatni a Tanszék kutatási és oktatási szakterületén;
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat olvasni;
 • vállalja a demonstrátori feladatot.
A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól.
A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék vezetőjének javaslata alapján ítéli oda.
A hallgatót a tanszékvezető mellett a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató véleményezi (ő írja a tanári ajánlást). Ez az oktató felel azért, hogy a demonstrátor rendszeresen érdemi munkát tudjon végezni.
A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg.
A demonstrátor általános feladatai:
 • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés;
 • részvétel az oktatómunkában (a Tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában egy-egy előadás tartása, szemináriumi óra vezetése);
 • különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokban való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, stb.);
 • részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban;
 • közreműködés a Tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában;
 • meghatározott időközönként beszámoló a Tanszék nyilvánossága előtt munkájáról;
 • a demonstrátornak félévente írásban beszámolót kell készítenie a munkájáról.
A demonstrátor jogosult:
- az intézetben/tanszéken folyó kutatómunkába bekapcsolódni,
- szakmai programokon részt venni,
- amennyiben az intézet/tanszék rendszeresen nem a (8) bekezdésben meghatározott érdemi feladatokkal látja el, ezt a tényt jelezni a HÖK felé.
A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a Tanszék értekezletein, bekapcsolódhat a Tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon.
A demonstrátor minden tavaszi félévben egy szakmai ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez csatolnia kell a tanszékvezető ajánlását.
(A demonstrátorra vonatkozó hivatalos rendelkezéseket lásd a PPK Kari SzMsz 32. §-nál.)
A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 
2. Motivációs levél
3. Önéletrajz
4. Indexmásolat 
A pályázati kiírás a http://ppk.elte.hu/hir?id=NW-840 honlapon található.
A demonstrátori pályázatot a tanszékvezető nevére és címére kell benyújtani 1 példányban.
A beadás határideje: 2017. szeptember 22. 12:00 óra.
Cím: ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
(1064 Budapest, Izabella utca 46. III. em., 311. szoba)

Budapest, 2017. június 7.

Dr. Balázs Judit
tanszékvezető
ELTE-PPK, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.06.13.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 július Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ELTE Logo