Karunkról
   

ERASMUS+ pótpályázati felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat keretében 2016. augusztus 29-szeptember 29-ig: RÉSZKÉPZÉSRE (tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban) és SZAKMAI GYAKORLATRA (külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban) lehet pályázni.

A 2016/2017. tanévi ösztöndíjak összege magasabb min a 2015/2016-os tanévben:
Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 450 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 550 euró a szakmai gyakorlat esetén;
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak:
  1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (pályázati határidő várhatóan 2016. szeptember közepe lesz, bírálat 2016. október).
  2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: www.elte.hu: Erasmus+ - Nyerteseknek
A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:  
Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre!

TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMSOROZAT

A teljes program itt olvasható: Minden, amit az Erasmus+hallgatói mobilitási ösztöndíjakról tudnod kell!

A pótpályázat benyújtásának határideje és módja:
A pótpályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2016. szeptember 29. 12:00 óráig kell benyújtani Hámori-Szabó Eszternél (IZU 127-es iroda). Az érvényes pótpályázat tartalmazza:
  1. Pótpályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
  2. Mellékletek (hiánytalanul, kitöltve) – ezek listáját a pályázati űrlap tartalmazza
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pót-pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre az ELTE központi honlapján. A partnerintézmények listában, a tavaszi félévben még pályázható kvótaszámok jelölésre kerültek.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2016. október 10. napjáig. A rangsort a karok ezen a napon közzéteszik. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):
  • szaknyelvi ismeret;
  • tanulmányi eredmény;
  • szakmai tájékozottság és aktivitás;
  • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
  • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
  • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.
Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre: 
PPK: Hámori-Szabó Eszter (IZU 127.), outgoing@pkk.elte.hu

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2016.09.14.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ELTE Logo