Karunkról
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Kertész Csaba nyerte a Kardos Lajos pszichológiai versenyt

2018.07.10.

Ötödik alkalommal rendezték meg a Kardos Lajos pszichológiai versenyt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, melynek idén az Izabella utcai épület szolgált helyszínéül. A verseny célja a graduális képzés keretein túlmutató empirikus kutatómunka ösztönzése, valamint fórum biztosítása az eredmények bemutatására és értékelésére. Józsa Emesét, a Pszichológiai Intézet adjunktusát kérdeztük a versenyről

Kik örülhettek az idén?

Idén Kertész Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója lett a verseny első helyezettje a „Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél” című pályamunkájával. Témavezetője: Földi Rita. A második helyezést Makovics Gábor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója érte el „Az iskolai motiváció alakulása a tanulmányi átlag, az iskolai légkör és a társas összehasonlítás egyéni különbségei mentén” című előadásával, témavezetője Arató Nikolett. A harmadik helyezett pedig Szepesi Szonja lett „A felnőtt kötődés a Facebook-féltékenység és a szeparációs szorongás tükrében” című prezentációjával, szintén a Pécsi Tudományegyetemről, témavezetője Nagy László.

Kiknek szól ez a verseny?

A Kardos Lajos pszichológiai verseny egy országos szintű tudományos konferencia a pszichológia témájában kutató főiskolás és egyetemista diákok számára. Ez azt is jelenti, hogy általában elsősorban pszichológia alapszakos hallgatók vesznek részt rajta, de lehetőségük van más (például pedagógia vagy tanárszakos) hallgatóknak is bekapcsolódni, ha a kutatási területük a pszichológiához szorosan érinti. A versenyen való részvétel és a nevezés ingyenes, a rendezvény publikus. A konferenciára diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni, mely a képzési idő alatt, önképzési céllal készült empirikus kutatómunka eredményeit mutatja be, és amelyet országos konferencián (pl. OTDK) még nem prezentáltak, valamint melynek szerzője (vagy adott esetben szerzői) a konferencia félévében valamely osztatlan egyetemi, főiskolai, illetve BA, BSc, MA, MSc képzés aktív hallgatója. Ennek megfelelően az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, műhelymunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák a konferenciára nem nyújthatók be, ezek továbbfejlesztett, bővített változata viszont igen.

Mi a verseny szakmai jelentősége?

A versenyt kifejezetten az OTDK nélküli, páros években szervezzük meg azzal a céllal, hogy minden évben legyen a kutatómunkát végző diáktehetségek számára olyan országos verseny, ahol elkészült munkáikat bemutathatják.  Ez amiatt jelentős, mert problémát jelent az az egyenlőtlenség, hogy az alapszakos tanulmányaikat páratlan évben megkezdők háromszor, míg az alapszakos tanulmányaikat páros évben kezdők csupán kétszer szerepelhetnek a kétévente, páratlan években megrendezett OTDK-n. Ez azért is fontos, mert az OTDK-n elért helyezés a pszichológia MA felvételi során, a képzőhelyeken többletpontot jelent, aminek megszerzésére a fenti körülmények miatt nem mindenkinek van egyenlő esélye. A Kardos Lajos versenyen való részvétel egyrészt mutatja a hallgató szakmai érdeklődését és elkötelezettségét, ami már önmagában is a szakmai önéletrajz értékes pontja lehet, ami pályázatok (pl. Erasmus, ÚNKP stb.) benyújtásakor fontos szempont. Emellett az egyes intézményekben plusz pontokat jelenthet az MA felvételi, illetve a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél, amennyiben az adott képzőhelyek felvételi szabályzata ezt megfogalmazza. Az első három helyezett a pszichológia MA felvételi során, az ELTE-n, BME-n, a PTE-n és a DE-n például többletpontot kap(hat), de nyilván a többi pszichológia képzőhelyen is fontos szempontként szerepelhet ez a helyezés az MA vagy a doktori felvételi beszélgetés értékelése során.

Szakmai értelemben miként profitál ebből a kar?

A kar szempontjából fontos, hogy egy ilyen szakmailag jelentős, országos szintű esemény házigazdái lehetünk már évek óta, ami a hallgatók számára nem csak megmérettetés, de a további terveik megvalósításának is egyik fontos építőköve lehet. Emellett nagyon érdekes és hasznos a máshol folyó, diákok által végzett pszichológiai kutatómunkákba való bepillantási lehetőség. Az idei jelentkezőink az ELTE mellett a BME, a PTE és a KRE hallgatói közül kerültek ki.

Mi a verseny legérdekesebb része?

Maga a konferencia, ahol a szerzők 12 percben prezentálják munkájukat, melyet öt perc megbeszélés követ. A konferencián való részvétel lehetőséget ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre. Az értékelésben figyelembe vesszük a korábban beküldött írásos anyag, valamint a prezentáció formai és tartalmi jellemzőit, tudományos stílusát, érthetőségét, valamint az előadók vitakészségét is.

Milyen díjban részesülnek a nyertesek?

A zsűri I., II., és III. helyezést ad a legkiválóbb kutató diákok munkáira, erről igazoló oklevelet kapnak, emellett a helyezettek általában tárgyjutalomban is részesülnek, ami idén pendrive volt.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.07.10.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo