Karunkról
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Megállapodás a közösségi művelődés megújításáért

2018. május 4-én a „Tanulás, tudás, innováció” című országos konferencia nyitányaként került sor annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak az aláírására, melyet a közösségi művelődés országos szakmai-módszertani fejlesztő szervezete, az NMI Művelődési Intézet kötött a rangos szakmai tanácskozást jegyző ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetével. A megállapodást a Művelődési Intézet részéről Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató, az ELTE PPK részéről Dr. Fábri György dékánhelyettes írta alá.

A hosszú távú közös munka alappillérei azok az értékek, melyeket mindkét intézmény egyként vall és érvényesít szakmai tevékenységében: az élethosszig tartó tanulás támogatása, a közösségi kezdeményezésekbe és a közösségi tudás hasznosulásába, valamint a kultúra és közösségi művelődés társadalomfejlesztő hatásába vetett hit.

Az együttműködés fókuszában a kulturális szakemberek képzésfejlesztése, kiemelten a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztése, szakmai gyakorlatuk megszerzésének segítése áll.

Kárpáti Árpád az együttműködés kapcsán beszélt a Művelődési Intézet szak- és szakmafejlesztési tevékenységéről, s a most kötött megállapodás mérföldkő jelentőségéről ebben a folyamatban. Rámutatott: a közösségi művelődés szakterülete az utóbbi években számos innovatív kezdeményezéssel, mintaprojekttel és együttműködéssel bizonyította be, hogy általa a kultúra társadalom- és gazdaságfejlesztő tényező lehet, emellett képes hosszú távú perspektívát nyújtani a terület iránt érdeklődő fiatalok számára is.

Fábri György pedig kiemelte, hogy 2017. szeptember óta – a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben a közösségszervező szak indulásával – a közművelődés ismét színvonalas felsőoktatási alapképzéssel, valamint annak tudományos mesterképzésével is rendelkezik, így az ELTE PPK egyike azoknak a felsőoktatási intézményeknek, ahol a jövő közösségi művelődési szakemberei elvégezhetik felsőfokú tanulmányaikat. Az NMI Művelődési Intézetével aláírt együttműködés által olyan, mindkét intézmény számára előnyös megállapodás jött létre, amelynek segítségével erősíthetik a szakterület oktatásában betöltött szerepüket.

Sajtóinformáció, interjúszervezés: Szabó Judit Nikoletta kommunikációs csoportvezető, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága; mobiltelefon: +36 20- 322-9958, e-mail: szabo.judit.nikolett@nminkft.hu

Névai Gábor irodavezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Kommunikációs Iroda; mobiltelefon: +36-20-228-2198, e-mail: kommunikacio@ppk.elte.hu

Az együttműködő felekről:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, tevékenységével a széles értelemben vett magyar közművelődés egészét megjelenítő országos hatáskörű Nonprofit Közhasznú társaság. Képviseli a magyar közművelődés intézményeit, tevékenységeit, programjait a hazai és nemzetközi szervezetekben. A Művelődési Intézet szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik. A települések közvetlen elérését országos hálózat biztosítja: a budapesti központ mellett 19 megyei iroda segíti a közművelődési szakmai koncepciók megvalósulását, valamint a települési közösségi-kulturális élet módszertani tanácsadással való támogatását. Ez a hálózat kulturális, valamint más, a működéshez és fejlesztésekhez szükséges ágazatok közti együttműködések kezdeményezője helyi, megyei és országos szinten, valamint a határon túli magyarlakta területeken. Mintaprojektek megvalósításával, módszertani tanácsadással járul hozzá a közösségi művelődésben részt vevők életminőségének javításához, a települések kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kialakításához. Felelősséggel tartozik a magyar kultúra egészének gazdagításáért, ezen belül különösen a szakterület felsőoktatással és tudományos kutatással kapcsolatos feladatainak eredményességéért.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara tizenöt évvel ezelőtti megalakulása óta folyamatos változásban van, képzési szerkezete és kínálata bővül, hallgatói létszáma növekszik, kutatási spektruma szélesedik, illetve hazai és külföldi együttműködő szakmai partnerei is gyarapodnak. A Kar a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű képzésekre, 2010-től pedig dinamikusan emelkedik a külföldi hallgatók száma. 2014-ben több mint kétszáz külföldi diák érkezett a PPK-ra, ahol 2015-től már összesen négy képzés érhető el idegen nyelven. Saját alap-, mester és doktori képzésein, illetve szakirányú továbbképzésein túl a Kar hozzájárul az egész Egyetem képzési és szolgáltató tevékenységéhez is az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein. A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az élethosszig tartó tanulás paradigmájában elsősorban a formális, informális, nemformális színtereken megvalósuló, a felnőttek tanulásának, művelődésének és képzésének elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseivel és annak támogatásával foglalkozik, valamint érdeklődésének fókuszában állnak az emberi erőforrás fejlesztésének, a tudás létrehozásának és menedzselésének aktuális kérdései is. A felsorolt területeken magas szintű, a nemzetközi tudományos és gazdasági szektor számára is érdekes kutatásokat végez, melyeket a hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel és a munkaerőpiac szereplőivel történő hálózati együttműködésben valósít meg, s annak eredményeit széles körben terjeszti.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.07.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo