Tanulmányi ügyek - Testületek - Tudományos Bizottság

A Kari Tudományos Bizottság feladata az oktatással és kutatással kapcsolatos szervezeti és személyi ügyek véleményezése, különös tekintettel a vezető oktatói alkalmazásra és előléptetésre, valamint az egyes szakmai területek személyi erőforrásainak rendszeres áttekintő véleményezésére.

A Bizottság létszáma tíz fő, ebből egy hallgató. A Bizottságnak tagja a Kari Habilitációs Bizottság elnöke, valamint a karon működő doktori iskolák vezetői.

A Kari Tudományos Bizottság munkájához a Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája biztosít ügyviteli támogatást.

A Tudományos Bizottság tagjai:

2019.01.03.