Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely

A kutatóműhely a csoportközi kapcsolatok témakörében végez vizsgálatokat, és kiemelt figyelmet szentel az aktuális társadalmi jelenségek szociálpszichológiai vizsgálatának. Két meghatározó, mégis egymással ellentétes irányzathoz csatlakozunk: egyfelől kutatjuk a hatékony előítéletcsökkentő módszerek elméleti alapjait és az intervenció gyakorlati lehetőségeit, amelyek a csoportközi konfliktusok közvetlen enyhítésére irányulnak, másfelől a konfliktusokat erőforrásnak tekintő kollektív cselekvés motivációit is kutatjuk.


Vezetés

Kende Anna kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5606
Szoba: 207
E-mail: kende.anna@ppk.elte.hu

Tagok

Bata Erzsébet kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Csaba Sára kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Fejes-Vékássy Lili kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Hadarics Márton kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5641
Szoba: 209
E-mail: marton.hadarics@ppk.elte.hu
Krekó Péter kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5607
Szoba: 215A
E-mail: kreko.peter@ppk.elte.hu
Lantos Nóra Anna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5606
Szoba: 207
E-mail: lantos.nora@ppk.elte.hu
Nyúl Boglárka kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5642
Szoba: 215
E-mail: nyul.boglarka@ppk.elte.hu
Pántya József kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5642
Szoba: 205
E-mail: pantya.jozsef@ppk.elte.hu
Szekeres Hanna Flóra kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5641
Szoba: 209
E-mail: szekeres.hanna@ppk.elte.hu
Ujhelyi Adrienn kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5607
Szoba: 215A
E-mail: ujhelyi.adrienn@ppk.elte.hu
Völgyesi Árpád kutatócsoport tag, PhD-hallgató

Oktatók, kutatók

Szabó Zsolt Péter egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5684
Szoba: 319
E-mail: szabo.zsolt.peter@ppk.elte.hu