Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport

A kutatócsoport célja elsősorban azoknak a személyiségjellemzőknek és működési módoknak, érzelem-feldolgozási és szabályozási folyamatoknak a vizsgálata, amelyek az alkalmazkodásban szerepet játszanak, és befolyásolják a testi-lelki működés és egészség alakulását. Kutatásainkban elsősorban az olyan diagnosztikus kategóriákon átívelő, ún. transzdiagnosztikus intraperszonális jellemzőkre (pl. rumináció, impulzivitás) helyezzük a hangsúlyt, amelyek nemcsak a mentális zavarok kialakulásával, hanem a szomatikus betegségekhez való alkalmazkodással is összefüggésben vannak,  illetve különböző alkalmazkodási zavarokban (pl. antiszociális viselkedés) kiemelkedő jelentőségűek.


Vezetés

Kökönyei Gyöngyi Dr. kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5606
Szoba: 127
E-mail: kokonyei.gyongyi@ppk.elte.hu

Tagok

Galambos Attila kutatócsoport tag, doktorjelölt
Hörömpöli Ádám kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Karsai Szilvia kutatócsoport tag, doktorjelölt
Kocsel Natália kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5633
Szoba: 412
E-mail: kocsel.natalia@ppk.elte.hu
Kovács Lilla kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Örkényi Ágota kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5617
Szoba: 404
E-mail: orkenyi.agota@ppk.elte.hu
Dr. Reinhardt Melinda kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36 -1) 461-4500 / 5601
Szoba: 519
E-mail: reinhardt.melinda@ppk.elte.hu
Smahajcsik-Szabó Tamás kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Edina kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Tóth Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Judit külső tag
Szemenyei Eszter külső tag