Szőke Júlia

Szőke Júlia

PhD-hallgató

Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport
kutatócsoport tag

Kari Kutatásetikai Bizottság
hallgatói tag