Nyelv és Agy Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a nyelvfeldolgozás agyi mechanizmusainak alaposabb megértése viselkedeséses és kognitív idegtudományi módszerekkel (EEG, szemmozogáskövetés, reakcióidőmérés, stb.), két, egymást kiegészítő irányból. Egyrészt az elvont, absztrakt, átvitt vagy indirekt nyelvi jelentésalkotás és értelmezés neurális folyamatainak vizsgálatán keresztül, ami a mélyben rejlő nyelvi rétegek megértési folyamataiba igyekszik betekintést nyerni. Valójában a legközvetlenebbül megfogalmazott állításokat is következtetéseken keresztül, tágabb társas, kommunikációs és kognitív kontextusban értelmezzük. A másik kutatási irány a kisgyermekkori nyelvi jelentésalkotás, a nyelvelsajátítás tanulmányozása, annak társas vonatkozásain keresztül. Hogyan használják a babák tudatelméleti képességüket (azt, hogy másoknak saját gondolataiktól függetlenül tudnak gondolatokat, tudatot tulajdonítani) arra, hogy a kommunikációs partnerek által szándékolt jelentést kikövetkeztessék? Vagyis hogyan születik meg a fejünkben éppen az a nyelvi jelentés, amilyen értelemben a másik fél a szavakat értette, mondanivalóját velünk megértetni próbálta?


Vezetés

Forgács Bálint kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5610
Szoba: 310
E-mail: forgacs.balint@ppk.elte.hu

Tagok

Berkes Nóra kutatócsoport tag, hallgató
Ilyés Alex kutatócsoport tag, PhD hallgató
Munding Márton kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szoba: 503
E-mail: munding.marton@ppk.elte.hu
Peer Nicole Hanna kutatócsoport tag, hallgató
Magyari Lilla külső tag