Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport

Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport célja a társadalmi igazságosság, az esélyteremtés, a különböző csoportok közti diszkriminációmentes viszony, a társadalmi befogadás feltételeinek multikulturális szempontú, interdiszciplináris kutatása. A felsorolt célokon belül a kutatások olyan területekre irányulnak, mint a gyorsan változó transznacionális térben megjelenő társadalmi, csoport- és személyközi konfliktusok, a sokféleség és az egyenlőtlenségek, a kisebbségek – különösen a ​ migránsok és a romák  integrációja, a kultúrák, kultúrafelfogások alakulása, a társadalmi nem, a társadalmi traumák kollektív emlékezete és oktatása, az identitások és az akkulturáció, valamint az ezekkel szorosan összefüggő iskolapolitikák, intézményi mechanizmusok, iskolai, családi és egyéni stratégiák, megküzdési módok, empowerment, továbbá ezek fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata.

A kutatócsoport honlapja


Vezetés

Nguyen Luu Lan Anh kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3497
Szoba: 432
E-mail: lananh@ppk.elte.hu

Tagok

Boreczky Ágnes kutatócsoport tag, professor emeritus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: boreczky.agnes@ppk.elte.hu
Borsfay Krisztina kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 429
E-mail: borsfay.krisztina@ppk.elte.hu
Cs. Czachesz Erzsébet kutatócsoport tag, professor emeritus
Mellék: (+36 1) 461 4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: czachesz.erzsebet@ppk.elte.hu
Csereklye Erzsébet kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: csereklye.erzsebet@ppk.elte.hu
Dr. Győri János kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: gyori.janos@ppk.elte.hu
Kovács Mónika Ágnes kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3823
Szoba: 433
E-mail: kovacs.monika@ppk.elte.hu
Roszik-Volovik Xénia kutatócsoport tag
Simonovits Borbála kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 429
E-mail: simonovits.borbala@ppk.elte.hu
Vidra Zsuzsanna kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: vidra.zsuzsanna@ppk.elte.hu