Dezinformáció és Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

A kutatócsoport a dezinformáció, a tévhitek, az internethasználat és a mesterséges intelligencia pszichológiai vetületeivel foglalkozik. Kutatásaink egyrészről a dezinformáció, összeesküvés-elméletek, áltudományos nézetek és általában a téves hiedelmek elfogadásának pszichológiai mozgatórugóit, illetve az új technológiák (pl. közösségi média, generatív mesterséges intelligencia, online dezinformáció) terjedésének társadlomlélektani hatásait vizsgálják. Másrészről azt a célt is szolgálják, hogy a technológia és az ember interakciójának szubjektív jóllétet erősítő - vagy legalábbis azt nem romboló - formáit beazonosíthassuk, ezzel is erősítve a  bizalmat a technológiai fejlődés egyes elemei iránt - a néha már apokaliptikus, leegyszerűsítően technopesszimista közbeszéd közepette. Intervenciókon keresztül azonosítjuk a dezinformáció felismerésének és az azzal szembeni immunitás megerősítésének leghatékonyabb technikáit, illetve vizsgáljuk, hogyan lehet enyhíteni új technológiai fejlesztésekkel - és kifejezetten a mesterséges intelligenciával - szembeni irracionális félelmek kedvezőtlen hatásait. Célunk az információval és az új technológiákkal szemben egészségesen kritikus - de nem paranoid - megközelítés erősítése. Horizontálisan szerveződő kutatócsoportunkban a mesterséges intelligencia nem csak mint a kutatás tárgya, de eszköze és módszere is központi szerepet kap (pl. NLP). 


Vezetés

Krekó Péter kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5607
Szoba: 215A
E-mail: kreko.peter@ppk.elte.hu

Tagok

Faragó Laura kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5606
Szoba: 207
E-mail: farago.laura@ppk.elte.hu
Ujhelyi Adrienn kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5607
Szoba: 215A
E-mail: ujhelyi.adrienn@ppk.elte.hu
Orosz Gábor külső tag