Addiktológia Kutatócsoport

Az Addiktológia Kutatócsoport kutatómunkájának fókuszában a pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók epidemiológiai, etiológiai, valamint klinikai és egészségpszichológiai célú vizsgálata, továbbá az ezen jelenségekkel kapcsolatos prevenciós és terápiás intervenciók monitorozása és értékelése, mérési eljárások kifejlesztése, valamint az addikciós jelenségek társadalmi kontextusának elemzése áll. A Kutatócsoport az addikciók széles spektrumát vizsgálja mind a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos viselkedések (dohányzás, alkohol-, kannabisz-, opiáthasználat, új szintetikus szerek használata stb.), mind a viselkedési addikciók (szerencsejáték-függőség, videójáték-függőség, testedzésfüggőség, internetfüggőség, munkafüggőség, kényszeres vásárlás, hiperszexualitás, impulzuskontroll-zavarok, problémás közösségi média használat stb.) vonatkozásában; interdiszciplináris megközelítésben. 


Vezetés

Demetrovics Zsolt kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3464
Szoba: KAZY 102, IZU 127.4
E-mail: demetrovics.zsolt@ppk.elte.hu

Tagok

Ágoston Csilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: agoston.csilla@ppk.elte.hu
Bányai Fanni kutatócsoport tag, PhD hallgató
Csáky-Pallavicini Krisztina kutatócsoport tag, PhD hallgató
Eisinger Andrea kutatócsoport tag
Mervó Barbara kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Mellék: +(36-1) 461-2600 / 5613
Szoba: 127
E-mail: mervo.barbara@ppk.elte.hu
Felvinczi Katalin kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3491, IZU: + (36-1) 461-2600 / 5646
Szoba: KAZY 111, IZU 127
E-mail: felvinczi.katalin@ppk.elte.hu
Király Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5687
Szoba: 417
E-mail: kiraly.orsolya@ppk.elte.hu
Kiss Tamás kutatócsoport tag, PhD hallgató
Koncz Patrik kutatócsoport tag, PhD hallgató
Koronczai Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5668
Szoba: 307
E-mail: koronczai.beatrix@ppk.elte.hu
Kun Bernadette Eleonóra kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5623
Szoba: 418
E-mail: kun.bernadette@ppk.elte.hu
Péterfi Anna kutatócsoport tag, PhD hallgató
Sebestyén Edit kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató
Mellék: + (36-1) 461-2600 /5646
Szoba: 127
E-mail: sebestyen.edit@ppk.elte.hu
Prof. Dr. Szabó Attila kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Mellék: 0619
Szoba: Fenti tanári
E-mail: szabo.attila@ppk.elte.hu
Zsila Ágnes kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Iszáj Fruzsina külső tag