Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoport

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. I. em. 104
Telefon: + (36-1) 461-4500 / 3839
E-mail: palyazat@ppk.elte.hu

A Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoport részt vesz a Kar tudományos rendezvényeinek előkészítésében, a kar belső pályázatainak meghirdetésében és ügyintézésében. Közreműködik a dékán tudománypolitikai és tudományszervezési ügyekkel összefüggő döntéseinek előkészítésében. A tudománypolitikai referens támogatja a kar hazai szakmai szervezetekben való részvételét, együttműködik a Gazdasági Hivatal Pályázati Csoportjával, és a pályázatok témavezetőivel a kari pályázatok szakmai tartalmának kimunkálásában, figyelemmel kíséri a kari pályázati projektek megvalósulását, nyomon követi és támogatja az oktatók egyéni pályázati tevékenységét. 

Pályázati tevékenységgel kapcsolatos segítségnyújtás


Vezetés

Dege Adrienn csoportvezető
Telefon/Mellék: + (36-30) 701-1812
Szoba: 104
E-mail: dege.adrienn@ppk.elte.hu

Munkatársak

Győrik Petra tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3882
Szoba: 104
E-mail: gyorik.petra@ppk.elte.hu
Kandikó Viktória tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3885
Szoba: 104
E-mail: kandiko.viktoria@ppk.elte.hu
Szántó Judit tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3890
Szoba: 104
E-mail: szanto.judit@ppk.elte.hu
Utasi Boglárka tudománypolitikai referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3839
Szoba: 104
E-mail: utasi.boglarka@ppk.elte.hu