Télen végzett hallgatóit ünnepelte az ELTE PPK

2024.03.13.
Télen végzett hallgatóit ünnepelte az ELTE PPK
Összesen 168 hallgató vehette át diplomáját az ELTE PPK téli diplomaosztó ünnepségein, közülük 18-an a kar angol nyelvű képzésein végeztek.

A kar budapesti és szombathelyi képzési helyén is számos hallgató záróvizsgázott a 2023/2024-es tanév őszi félévében: alapképzéseinken 54, mesterszakokon 38 fő szerzett diplomát, a szakirányú képzéseket pedig 57-en teljesítették sikerrel.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) február 17-én, az Agora-Savaria Filmszínházban rendezte meg diplomaosztó ünnepségét, ahol átvehette oklevelét az a nyolc hallgató is, aki a PPK szombathelyi, sporttudományi képzési területén tett sikeres záróvizsgát.

A budapesti képzőhelyen diplomát szerző magyar és külföldi hallgatókat a kar március 8-ra hívta közös ünneplésre. Az okleveleket Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes adta át, aki első, magyar nyelvű beszédében kitért arra, hogy az értelmiségi lét nem csupán megfelelő szakképzettséget jelent, de nagy felelősség is egyben. Az, ahogyan a végzett hallgatók a munkához, a másik emberhez, a feladatokhoz, a világhoz viszonyulnak, példaként szolgál környezetük számára is. "Jusson eszükbe karunk mottója, a „minden, ami ember”... Legyen természetes, hogy egy másik emberrel, minden körülmények között csakis a méltóságát tisztelve szabad viselkedni" - emelte ki.

A kar nemzetközi képzésein végzettekhez szólva a dékánhelyettes hangsúlyozta, hogy a diploma megszerzése esetükben még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a világban zajló aggasztó folyamatokkal – mint a pandémia, a háború vagy a gazdasági krízis – nekik a családjuktól és barátaiktól távol kellett megküzdeniük. Arra kérte a hallgatókat, hogy ha bármikor az életben nehézségekbe ütköznek, emlékezzenek a PPK-n szerzett élményeikre és az itt tanult értékekre, amelyek közül az egyik legfontosabb az emberiesség.

A kari Hallgatói Önkormányzat részéről a HÖK elnöke és a Külügyi Bizottság elnöke búcsúztatta a frissen végzetteket. Fejes Zsófia reményét fejezte ki hallgatótársai felé, hogy az az érdeklődés, ami a PPK-ra vezette őket, olyasmivé forrja ki magát, amiben megtalálják önmagukat. Lillik Dóra angol nyelvű beszédében arra kérte az ünneplő diákokat, hogy fogadják lelkesedéssel az őket váró kihívásokat, hiszen tudásuk és készségeik felkészítettek őket arra, hogy valódi változást hozzanak az egyének életében és az adott szakterület fejlődésében.

Gratulálunk friss diplomásainknak, és várjuk vissza őket a kar öregdiák közösségébe! Az ELTE PPK Alumni tagozatához az itt elérhető regisztrációs felületen tudnak csatlakozni.