Társas kapcsolati konfigurációk nemzetközi diákok körében

PPK-s szerző cikke az az International Journal of Intercultural Relations c. folyóiratban

2020.07.13.
Társas kapcsolati konfigurációk nemzetközi diákok körében
Az International Journal of Intercultural Relations c. folyóiratban publikálták Nguyen Luu Lan Anh, a PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet habilitált egyetemi docensének és szerzőtársainak (Szabó Ágnes és Papp Z. Zsuzsanna) tanulmányát a magyarországi egyetemeken tanuló nemzetközi diákok társas kapcsolatai és akkulturációja valamint pszichológiai egészsége közötti összefüggéseiről.

Kiterjedt kutatás foglalkozik a nemzetközi diákok kultúraközi adaptációját befolyásoló tényezőkkel, a korábbi vizsgálatok azonban főként a társas kapcsolatok specifikus forrásaira és az adaptációs kimenetek közötti összefüggésekre fókuszáltak. Kevesebbet tudunk arról, hogy vajon a társas kapcsolatok különböző kombinációi hogyan hatnak a nemzetközi diákok boldogulására és ezek a hatások változnak-e a különböző – iskolán belüli és iskolán kívüli – kontextusoktól függően. A szerzők vizsgálatukban személyközpontú megközelítést alkalmaztak a nemzetközi diákok társas kapcsolatai konfigurációjának feltárására. Ebben az azonos országból érkező, helyi (magyar) és más nemzetközi diákokkal való kontaktus gyakoriságára építettek.

A tanulmány szerzői összesen 291, különböző magyar egyetemeken tanuló nemzetközi diák válaszát látens profilelemzésnek alávetve öt kapcsolati profilt azonosítottak: 1) izoláltak (12,7%), 2) csak más nemzetközi diákokkal kontaktálók (14,4%), 3) más nemzetközi és magyar diákokkal kontaktálók (12,4%), 4) csak honfitársakkal kontaktálók (35,4%) 5) honfitársakkal és magyar diákokkal kontaktálók (24,7%). A kapcsolatok mintázatai konzisztensnek bizonyultak a különböző kontextusokon keresztül. A kapcsolati profilok különböző akkulturációs orientációkat és pszichológiai jólléti indikátorokat tükröztek. A befogadó társadalom iránti erős akkulturációs orientáció a helyi magyarokkal fenntartott gyakori kontaktust mutató profilokkal (3. és 5. profil), míg a származási ország és kultúra iránti erős orientáció a honfitársakkal fenntartott gyakori kontaktust mutató profilokkal (4. és 5. profil) függ össze. Mind a helyi, mind pedig a származási országbeliekkel gyakori kontaktust mutató profilhoz tartozik a legkedvezőbb pszichológiai jóllét, míg az izoláltak alacsony szintű pszichológiai jóllétet mutatnak. Mindent egybevetve, az eredmények a társas kapcsolatok konfigurációjának a jelentőségére hívják fel a figyelmet.

A cikk itt érhető el: Social contact configurations of international students at school and outside of school: Implications for acculturation orientations and psychological adjustment
Ágnes Szabó, Zsuzsanna Z. Papp, Lanh Anh Nguyen Luu

Nguyen Luu Lan Anh A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai c. könyvéről itt írtunk korábban.