Tanulmányi Ügyek - Tájékoztatók - Szakdolgozati követelmények

A szakdolgozattal együtt benyújtanó dokumentumok mintáit itt találja.
A szakdolgozatokat 2020 óta nem kell nyomtatott formában benyújtani, kizárólag elektronikus módon kell a Neptunba feltölteni a HKR 78. §-ban foglaltak szerint. A korábbi szakdolgozati követelmények tartalmazhatnak ettől eltérő, a nyomtatott formára vonatkozó előírásokat, ezek jelenleg már nem érvényesek. A Neptunba történő feltöltés módjáról minden félévben aktuális tájékoztatást nyújtunk a Tanulmányi hírek között.
A kutatásetikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket tartalmazó 1/2018 (XI.30) sz. dékáni utasítás alapján minden olyan kutatómunka (ideértve a szakirányos hallgatók szakdolgozatát is), mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető. A kutatásetikai engedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/keb

Szakdolgozati követelmények szakonként

Alapképzés

Az andragógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
Az edző BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2017/2018-as tanévtől megkezdő hallgatókra)
Az emberi erőforrások BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2021/2022-es tanévtől megkezdő hallgatókra)
A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2019/2020-as tanévtől megkezdő hallgatókra)
A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2021/2022-es tanévtől megkezdő hallgatókra)
A pedagógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat a 2016/2017-es tanév előtt megkezdő hallgatókra)
   Kérjük, hogy a  pszichológia BA portfóliók leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatás Etikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatóak.
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2022/2023-as tanévtől)
A rekreáció- és életmód BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2021/2022-es tanévtől megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2010/2011-es tanévtől, a tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2013/2014-es tanévtől, a tanulmányaikat 2010 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A sport- és rekreációszervezés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A sportszervezés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2021/2022-es tanévtől megkezdő hallgatókra)
A sportszervező BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei

Mesterképzés

Az andragógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanév előtt megkezdők számára)
Az andragógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanévben vagy később megkezdők számára)

Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanév előtt megkezdők számára)
Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanévben vagy később megkezdők számára)

Az interkulturális pszichológia és pedagógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
A neveléstudományi MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanév előtt megkezdők számára)
A neveléstudomány MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019-es tanévben vagy később megkezdők számára)
A neveléstudomány MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
(érvényes a 2022/2023-as tanévtől)
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat a 2016/2017-es tanév előtt megkezdő hallgatók számára)
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2016/2017-es tanévben megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
    az alkalmazott rész követelményei
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2017/2018-as tanévben vagy később megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
    az alkalmazott rész követelményei
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2021/2022-as tanévben vagy később megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
   
az alkalmazott rész követelményei
   Kérjük, hogy a pszichológia MA szakdolgozatok leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatásetikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatók.
A rekreáció MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei
A sportmenedzser MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei (érvényes a 2021/2022-es tanévtől, a tanulmányaikat 2021 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A társadalmi befogadás tanulmányok MA szakon készítendő diplomamunka követelményei

Szakirányú továbbképzés

A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei (a tanulmányaikat 2022/2023-as tanév előtt megkezdők számára)
A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei (a tanulmányaikat 2022/2023-as tanévben vagy később megkezdők számára)
A környezetvédelmi szakpszichológia szakirányú továbbképzésben készítendő szakdolgozat követelményei
A közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak szakdolgozati követelményei megegyeznek a pedagógus szakvizsga szak követelményeivel.
A meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben benyújtandó szakdolgozat (képzési portfólió) követelményei (hatályos a 2022/2023-as tanévben vagy azt követően benyújtott szakdolgozatok esetében)
                        (A tanári kompetenciák leírása – a 8/2013. EMMI rendelet 2. sz. melléklete)
[A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben a 2017-ben, vagy később felvett hallgatóknak az új képzési és kimenti követelményeknek megfelelően portfóliót kell benyújtaniuk. Számukra témavezető választása és témabejelentő benyújtása nem szükséges.]
Az egyéb pedagógus-továbbképzéseken készítendő hagyományos (nem portfólió típusú) szakdolgozat követelményei
A pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei

A sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben készítendő szakdolgozat követelményei
       A sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben készítendő szakdolgozat követelményei az egy féléves képzésben részt vevő hallgatók számára: ld. a szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyeiről szóló tájékoztatók között
A szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A szexuálpszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei


EN 2023.09.18.