Ember–Környezet Tranzakció Program

Az Ember-környezet tranzakció Program célja, hogy szemléletformáló és rendszerező módon nyújtson áttekintést a környezetpszichológiai (ember-környezet tranzakció) folyamatokról az alapvető környezettípusokban. A tér- és tárgyhasználatot tranzakcionális módon, az ember és a környezet kölcsönkapcsolatának kontextusában értelmezzük és így elemezzük: megvizsgáljuk, milyen épített, természeti és virtuális környezeti szituációkban zajlanak az emberek pszichológiai folyamatai és interakciói és viszont: mindez hogyan befolyásolja a környezetalakítást. A környezetpszichológiai szemléletnek megfelelően az elemzésekben a pszichológiai és a környezeti folyamatok azonos hangsúlyt kapnak. A képzés során a pszichológia és a társtudományok (építészet, tájtervezés, design, belsőépítészet-enterőrdesign) kapcsolatára építve olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adunk a hallgatóknak, amelyek talaján az emberi és a környezeti oldalt egyaránt figyelembe véve növelhető az ember-környezet összeillés.

2021.09.01.