Egyetemi tanári kinevezés

2021.03.05.
Egyetemi tanári kinevezés
A köztársasági elnök 2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki Szegnerné Dr. Dancs Henriette-t, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely habilitált egyetemi docensét.

Dancs Henriette középiskolai testnevelő tanárként végzett a Magyar Testnevelési Egyetemen, majd ugyanitt röplabda szakedzői diplomát szerzett, melyet később az egyetemi doktori cím megszerzése követett ugyancsak a Magyar Testnevelési Egyetemen. Nemzetközi tanulmányait befejezve „Európa szakértő” MSc-diplomát vehetett át. PhD-fokozatát a Semmelweis Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte. A sport világát nemcsak komplex tudományelméleti megközelítésből ismeri, hanem annak gyakorlati vonatkozásait is megtapasztalta élsportolóként és edzőként is.

A sporttudományon belül két szakterületen, a sportszociológiában, valamint a teljesítményelemzés terén nemzetközileg elismert kutatási és publikációs tevékenységgel rendelkezik. Elsődleges kutatási területének a teljesítményelemzést, a teljesítményprofilok kialakítását tekinti a sportjátékokban. Szakmai pályafutásának egyik legértékesebb publikációja az „Essentials of Performance Analysis in Sport, Edition 3.” című kötet a new york-i székhelyű Taylor and Francis kiadó közlésében, amely a szakterület legfontosabb és legalapvetőbb angol nyelvű szakirodalmi művének számít. Jelentős részt vállal az oktatásfejlesztésben is, hiszen a sporttörténet és a sportteljesítmény-elemzés területén számos oktatási jegyzet, segédanyag előkészítése a nevéhez fűződik magyar és angol nyelven. Hallgatói között több válogatott sportoló és OTDK-helyezett is szerepelt, s emellett hosszú évek óta részt vesz a külföldi diákok idegen nyelvű oktatásában is. Számos nemzetközi tudományos konferencia meghívott előadójaként és szervezőjeként jelentős nemzetközi szakmai hírnévet szerzett. Több nemzetközi sporttudományos folyóirat szerkesztőbizottságának és a Nemzetközi Teljesítményelemző Társaságnak (ISPAS) minősített tagja.

Több mint három évtizedes oktatási- és tudományszervező tevékenysége során számos nemzetközi kutatási projektben vett részt, s nemzetköziösztöndíjat nyert el. Egy - immár 17 éve hatékonyan működő egyetemi tematikus kapcsolatrendszert épített ki: a  nemzetközi sport-, és egészségtudományi szervezet (INSHS, Nancy) alapítójaként és főtitkáraként az interdiszciplináris sporttudomány több ágához kötődően végez hálózatépítő szakmai tudományos tevékenységet. Kiemelt feladatának tekinti nemzetközi kutatási és publikációs lehetőségek megteremtését kollégái számára, valamint az ELTE Sport- és Egészségtudomány nemzetközi ismertségének és elismertségének erősítését.