Átadták az ELTE Pedagógusképzéséért Díjakat és Elismerő Okleveleket

2022.12.20.
Átadták az ELTE Pedagógusképzéséért Díjakat és Elismerő Okleveleket
A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács javaslatára idén 17-en részesültek a többéves kiemelkedő teljesítményért járó elismerésben. Az ELTE PPK-ról Solymosi Katalin és Weiszmüller Ágnes vehetett át kitüntetést Borhy László rektortól az Aula Magnában rendezett ünnepségen.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. 2023-ban 250. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a jogelőd egyetemen, 1773-ban elkezdődött a tanárképzés intézményes kereteinek a kialakítása. Jelenleg az ELTE összes hallgatójának közel egynegyede tanul a pedagógusképzésben. 

Az elismerésben 2021 óta azok az oktatók, hivatali munkatársak, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusok, valamint hallgatók részesülhetnek, akik hosszú ideje kiemelkedő munkát végeznek egyetemünk pedagógusképzéséért. A kitüntetések hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünkön tovább nőjön a pedagógusképzés elismertsége, presztízse.

Karunkról Solymosi Katalin, a Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszékének mesteroktatója, a kar fogyatékosügyi koordinátora ELTE Pedagógusképzéséért Díjat, Weiszmüller Ágnes Anna, a Tanulmányi Hivatal titkárságvezetője az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevelet kapott.

Solymosi Katalin 1993 óta ELTE-oktató, azóta tanít a tanárképzésben. A tanári felkészítés fő területeihez tartozó több tárgy oktatásában közreműködik. Különösen figyel arra, hogy a hallgatóknak egyéni visszajelzést adjon a teljesítményükről, segítve ezzel szakmai fejlődésüket. Szívügye a különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatása, amely megjelenik oktatói munkájában és közéleti tevekénységében is. Solymosi Katalin pedagógusi tevékenységét az igényes szakmaiság, a precizitás, a kezdeményezőkészség és az ötletgazdagság jellemzi.

Weiszmüller Ágnes Anna 2013 óta az ELTE munkatársa, kezdetben a Pedagogikum Központ Tanárképzési Osztályán látta el a tanárképzési gyakorlatokkal kapcsolatos szervezési feladatokat. Az átalakuló tanárképzés kapcsán önzetlenül adta át a gyakorlat- és záróvizsga-szervezéshez szükséges ismereteket és a partneriskolákkal való kapcsolattartás praktikus információit. 2018-tól szervezi az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók portfólióvédéseit. Weiszmüller Ágnes Anna lelkesedéssel, rendkívüli munkabírással és kifogástalan szakmaisággal végzi feladatait, magas színvonalon látja el a tanárképzéssel kapcsolatos koordinációs, szervezési és egyeztetési feladatokat.

Forrás: elte.hu