Árnyékoktatás és Közoktatás Kapcsolata Kutatócsoport

Magyarországon mindeddig nem indult meg az árnyékoktatás szisztematikus kutatása. A kutatócsoport e jelenséget a közoktatás összefüggésrendszerének kontextusában vizsgálja. Kutatási fókuszaink: az árnyékoktatás hazai típusai, a terület hazai indusztrializálódottságának jellemzői; vállalkozók az árnyékoktatásban; az árnyékoktatás elterjedtsége, helyzete az extrakurrikuláris oktatás egyéb típusai között; a szolgáltatást igénybe vevők szociodemográfiai jellemzői, családi oktatási ráfordítások, egyenlőtlenségi kérdések; tanulók időmérlege; árnyékoktatás és a tehetséges és az alacsony teljesítményű tanulók tanulási tevékenységének fejlesztése; árnyékoktatás és társadalmi igazságosságfelfogások; az árnyékoktatás a tanítás tanulása, a tanárképzés és a tanárok szakmai fejlődése összefüggésrendszerében; az árnyékoktatás az oktatási innovációk és az oktatáspolitika összefüggésrendszerben. Kelet-ázsiai és európai kutatási együttműködések kiépítését tervezzük. A kutatócsoport indulásában az IPPI, valamint a NI munkatársai vesznek részt. További kari, egyetemi és egyetemen kívüli (ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, ELTE más karainak intézetei, ELKH stb.) kutatók behívását fokozatos bővítéssel tervezzük a későbbiek során, a kutatócsoport szakmai fejlődésével összhangban. A témával foglalkozó magyar és nemzetközi PPK-s MA és doktori hallgatókat is meghívunk a kutatócsoportba.


Vezetés

Győri János kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: gyori.janos@ppk.elte.hu

Tagok

Bede Fanni Anna kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Pataki Ágnes kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Wu Yutong kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Yu Pu kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Besenyei Mónika külső tag
Hegedűs Gabriella külső tag