Viselkedési függőségekről tanácskoztak Nottinghamben

2022.07.06.
Viselkedési függőségekről tanácskoztak Nottinghamben
Június 20-22. között rendezték meg a 7th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA) nemzetközi konferenciát, amely máig az egyetlen, kifejezetten a nem szerrel kapcsolatos függőségekre (más néven viselkedési addikciókra) fókuszáló tudományos tanácskozás. Az eseményen az ELTE PPK kutatói is bemutatták legfrissebb kutatási eredményeiket a játékhasználati zavartól kezdve a testedzés- és a munkafüggőségen át a szexaddikciókig terjedően.

A pszichológusokat, pszichiátereket, orvosokat, kutatókat és szociális területen dolgozókat megszólító konferenciát 2013-ban tartották először Budapesten, majd 2015-től kezdődően éves rendszerességgel következtek a tudományos találkozók Genfben, Haifán, Kölnben, majd Yokohamában. Az esemény 2016 óta az International Society for the Study of Behavioral Addictions nemzetközi tudományos szervezet égisze alatt kerül megrendezésre, amelynek elnöke Demetrovics Zsolt, a PPK egyetemi tanára.

A világjárvány miatt utoljára 2019-ben Yokohamában gyűltek össze a téma kutatói, ezért idén minden előadó és résztvevő nagy lelkesedéssel és a szociális kapcsolatokra kiéhezve érkezett a vendéglátó szerepét betöltő Nottingham Trent Universityre. Sajnos a COVID-19 továbbra is éreztette hatását, néhány előadó nem tudott személyesen részt venni: volt, aki élőben jelentkezett be, valamint lehetőség volt a felvett előadások lejátszására is.

A több mint 300 résztvevőt számláló rendezvényen nagy számban voltak jelen magyar kutatók, többségében az ELTE képviseletében. Az előadások, szimpóziumok és mini-talk prezentációk gazdag tárházából 18 esetben szerepelt ELTE-s affiliációval rendelkező kutató a szerzők között, hárman a Pécsi Tudományegyetemhez, egy szerző pedig a Semmelweis Egyetemhez volt köthető. Az ELTE-s kutatók témái a viselkedési addikciók szinte minden területére kiterjedtek:

A játékhasználati zavar témájában Koncz Patrik Phd-hallgató előadását is meghallgathatták az érdeklődők. A fiatal kutató metaanalízisének elsődleges eredményei összefüggést találtak a játékhasználati zavar és az ADHD tünetek súlyossága között, méghozzá a figyelemzavar tüneteit tekintve erősebb korreláció mutatkozott a hiperaktivitás/impulzivitás tüneteihez képest. Király Orsolya, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék adjunktusa szisztematikus áttekintésében a videójáték-használati motivációkat mérő skálákat vizsgálta meg, melyekből egy új, átfogóbb használati motivációt mérő kérdőívet állított össze és tesztelt. A létrejött új mérőeszköz további kutatásokban vagy akár klinikai használatra is ajánlható. Dana Katz, a klinikai és egészségpszichológiai MA program nemzetközi hallgatója adatokat prezentált egy online, a COVID-19 járvány alatt készült longitudinális kutatás első hullámából, miszerint a depressziós tünetek összefüggtek mind a problémás játék-, közösségimédia- és pornóhasználattal, ugyanakkor a videójáték-használattal eltöltött idő nemcsak a problémás játékhasználattal, de a problémás közösségimédia- és pornóhasználattal is kapcsolódott.

Öt előadás nyújtott betekintést az „International sex survey” elnevezésű nemzetközi kutatási projekt előzetes adataiba, amelyhez 5 kontinens összesen 45 országában töltettek ki online kérdőíveket a lehető legszélesebb körben, a szexuális kisebbségeket is bevonva. A kutatás vezetője Bőthe Beáta, az ELTE PPK Addiktológia Kutatócsoport külső tagja, a Montreál Egyetem posztdoktori kutatója előadásában a problémás pornóhasználat morális inkongruencia modelljének kultúrafüggőségét mutatta be. Nagy Léna PhD-hallgató a parafíliák és a kompulzív szexuális viselkedési zavar együttes előfordulásáról és kapcsolatukról beszélt. Koós Mónika, a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója pedig a problémás pornóhasználat motivációit vetette egybe a nem problémás használatéval.

Habár a munkafüggőség témája kissé mostoha sorsú a viselkedési addikciók között, az idei konferencián több előadás is témájául választotta. Kun Bernadette, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék docense bemutatta a magyar felnőtt lakosság reprezentatív mintáján talált eredményeit, mely szerint a lakosság 7 százaléka tekinthető rizikócsoportba tartozónak. A munkafüggőség bejóslójaként a testi tünetek jelenlétét, a szenzoros élménykeresést, a mentalizációs nehézségeket és a ruminációt azonosította. Pesthy Zsuzsanna pszichológia BA szakos hallgató mini prezentációjában a munkafüggőség hátterében meglévő végrehajtó funkcióbeli deficitre mutatott rá.

Koronczai Beatrix, a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék adjunktusa egy újabb viselkedési addikció, a problémás közösségimédia-használat és a testkép kapcsolatát vizsgáló metaanalízisének előzetes eredményeiről számolt be, amelyek szerint szignifikáns, negatív kapcsolat található a két konstruktum között.