Új kihívások az egészségpszichológiában

2022.10.05.
Új kihívások az egészségpszichológiában
Az Eötvös Kiadó gondozásában megjelent Az egészségpszichológia alapjai című kötet második, bővített kiadása, amelyben a szerző, Urbán Róbert a tudományterület átfogó bemutatását kiterjesztette az öregedés, a halál és a gyász megkerülhetetlen kérdésköreire is.    

Urbán Róbert az ELTE PPK egyetemi tanára, az MTA doktora, a magyarországi egészségpszichológia szakmai közösségének egyik vezetője, aki több mint két évtizede oktat és kutat ezen a területen. A kötet az ez idő alatt szerzett hatalmas tudásanyag jelentős részét összegzi, rendezi, s adja át kitűnően szerkesztett, jól követhető, s izgalmas szemléletet nyújtó módon, áttekintést adva az egészségpszichológia egészéről.

A könyv összefogja az egészségpszichológia területének legfontosabb témaköreit, az alapvető szemléleti kérdésektől kezdődően tárgyalva az epidemiológia, az egészség-magatartás, a betegség-magatartás és betegségélmény, a stresszkezelés és stresszhatás kérdéseit csakúgy, mint az egészségfejlesztés és egyes intervenciós lehetőségek szempontjait. A 2017-ben megjelent első kiadás az elmúlt években tankönyvként szolgált számos egyetemi kurzuson és alapvető tájékozódási pontot jelentett a téma iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára.

A most megjelent második, bővített kiadás olyan lényeges kérdésekkel is foglalkozik, mint az öregedés egészségpszichológiája, valamint a halál, haldoklás és gyász kérdésköre. A két új fejezetben a szerző felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett várható élettartam és az idősek növekvő aránya a népességben számos új kérdést vet fel, a mindezzel járó új feladatokra pedig a pszichológia gyakorlatának fel kell készülnie – egyrészt a meglévő módszerek optimalizálásával, másrészt új megközelítések kidolgozásával. Egyúttal rámutat, hogy a felmerülő igények nyomán a geriátriai (egészség)pszichológia rohamos fejlődésének lehetünk tanúi.

E kitűnő tankönyvet örömmel ajánljuk a pszichológiával ismerkedő hallgatók, a pszichológus kollégák és a pszichológia megközelítésére nyitott, egészséggel foglalkozó más szakemberek figyelmébe.