Tóth Brigitta műhelyvitája

Tóth Brigitta műhelyvitája
06/12

2023. június 12. 10:00

online

06/12

2023. június 12. 10:00 -

online


Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Tóth Brigitta Nemekkel kapcsolatos reprezentációk és neveléssel összefüggő értékpreferenciák vizsgálata óvodás gyermeket nevelő szülők körében - A Disney Hercegnő jelenség.”című doktori dolgozatának műhelyvitájára.
 

Témavezetők
Dr. F. Lassú Zsuzsa, ELTE TÓK

Elnök
Dr. F. Lassú Zsuzsa, ELTE TÓK

Opponensek
Dr. Podráczky Judit, MATE
Dr. Mészáros György, ELTE PPK

Időpont
2023. 06. 12. 10:00

Helyszín
online- MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFkZDdmYjUtMGI2Yy00OTJhLWEwZjYtZThlOWZiZjdiOGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%226c9bd407-35a3-49f7-a741-1c7a60a588fe%22%7d

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!