TDK háziverseny az STI-ben

2022.03.11.
TDK háziverseny az STI-ben
Az ELTE PPK Sporttudományi Intézet - Szombathely 2022. március 25. 9 órától tartja TDK háziversenyeit, amelyre szeretettel vár minden érdeklődőt.

Zsűrielnök: Némethné dr. Tóth Orsolya, habilitált egyetemi docens

Zsűritagok: Dr. Ihász Ferenc, egyetemi tanár és  Dr. Simon István egyetemi adjunktus

Program

9.00 – 9.15: Major Bálint - sport és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés), BSc, nappali tagozat, II. évf., 4.: A rekreáció, mint szakma megjelenése a munkaerőpiacon (témavezető: Némethné Dr. Tóth Orsolya, egyetemi docens) 

9.15 – 9.30: Nagy Bianka - sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés), BSc, nappali tagozat, III. évf., 6.: A látássérültek rekreációs lehetőségei a sport területén, Magyarországon (témavezető: Dr. Suskovics Csilla, egyetemi docens)

9.30 – 9.45: Bella Dániel – sportszervező, BSc, levelező tagozat, III. évf., 5.: Sportversenyek szervezésének fenntarthatósági szempontjai – Magyarországon megrendezett események példáján (témavezető: Szegnerné Dr. Dancs Henriette, egyetemi tanár)

9.45 – 10.00: Horváth András Csaba - testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, O, nappali tagozat, III. évf., 6.: A tanári figyelem motivációs szerepe testnevelés órán (témavezető: Heszteráné Dr. Ekler Judit, egyetemi docens)

10.00 – 10.15: Forgács Tamás Leon- testnevelő tanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, O, nappali tagozat IV. évf.., 8.: A videófelvétellel támogatott mozgástanulás tapasztalatai (témavezető: Heszteráné Dr. Ekler Judit, egyetemi docens)

10.15 – 10.30: Tasnádi Renáta – testnevelő tanár - gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, O, nappali tagozat, IV. évf., 8.: A tanulóközpontú módszertan testnevelés órai alkalmazásának hatása a kooperációs készség fejlődésére (témavezető: Heszteráné Dr. Ekler Judit, egyetemi docens)

10.30 – 10.45: Kovács Petra – testnevelő tanár – matematika tanár, O, nappali tagozat, I. évf., 2.: A gyermekviselkedés változása az iskolai küzdősport oktatás hatására (témavezető: Heszteráné Dr.Ekler Judit, egyetemi docens)

10.45 – 11.00: Gordos Kristóf Márk – testnevelő tanár - gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, O, nappali tagozat, V. évf., 10.: Preventív jellegű gerinctréning alkalmazása a testnevelési órákon (témavezető: Szigethy Mónika, egyetemi tanársegéd; Dr. Nagyváradi Katalin, egyetemi adjunktus)

11.00 – 11.15: Pólya Márton- testnevelő tanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, O, nappali tagozat IV. évf.., 8.: Súlyemeléshez szükséges alapvető képességek egyszerű mérésének validitása. (témavezető: Heszteráné Dr.Ekler Judit, egyetemi docens, Laki Ádám, egyetemi tanársegéd) 

11.15 – 11.30: Dévai Vanessza – testnevelő tanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár – O, nappali tagozat, IV. évf., 8.: Utánpótlás korú labdarúgók izokinetikus láberejének és irányváltoztatási sebességének összefüggései (témavezető: Dr. Koltai Miklós, egyetemi docens)

11.30 – 11.45: Schrenk Máté – sport -és rekreációszervező, BSc, nappali tagozat, III. évf., 6.: Gyorsasági és állóképességi jellemzők bemutatása akadémiai rendszerben szereplő labdarúgó fiúk körében (témavezető: Ihász Ferenc, egyetemi tanár)

 

Kontakt személy: Suskovics Csilla, egyetemi docens (suskovics.csilla@ppk.elte.hu)