Szorongás helyett énhatékonyság

Szorongás helyett énhatékonyság
09/26

2022. szeptember 26. 09:30 - 16:30

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u 23-27.)

09/26

2022. szeptember 26. 09:30 - 16:30

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u 23-27.)


Projektzáró konferencián mutatják be a Nemzeti Kiválósági Program keretében megvalósult, a „Szorongás helyett énhatékonyság – a biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára" című kutatás eredményeit.

A 2018-ban elnyert projekt megvalósítását az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara koordinálta, megvalósításában részt vett a PPK számos szervezeti egysége, a Tanító és Óvóképző Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a Társadalomtudományi Kar.

Időpont: 2022. szeptember 26. 09:30 – 16:30
Helyszín:  ELTE PPK Aula

Regisztráció (2022. szeptember 20-ig)

Meghívó

Program

9:00 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:30 Megnyitó

Darázs Lénárd, Zsolnai Anikó, Rónay Zoltán, Felvinczi Katalin

10:30 – 11:00 Az iskolapszichológiával kapcsolatos attitűdök jellemzői és az ezt befolyásoló háttértényezők pedagógusok, pedagógusjelöltek és diákok körében

N. Kollár Katalin

felkért hozzászóló: Fodor Szilvia

11:00 – 11:30 Tabutéma pedagógiai nézőpontból: szülők és pedagógusok a szexuális nevelésről és az abúzusról

Hercz Mária, F. Lassú Zsuzsa, Bodnár Ilona, Déri András, Pozsonyi Ferenc, Flick-Takács Nikolett, Kontra Dávid

felkért hozzászóló: Szombathelyiné Nyitrai Ágnes

11:30 – 12:00 Közösségi sokszínűséget támogató módszertanok különféle oktatási színtereken

Katona Vanda, Sándor Anikó, Kármán Bianka, Cserti-Szauer Csilla

felkért hozzászóló: Novák Géza Máté

12:00 – 12:45 Ebédszünet

12:45 – 13:15 Társadalmi erőforrás-elosztási preferenciák az elöregedő magyar demográfiai kontextusban

Kucsera Csaba

felkért hozzászóló: Kollányi Zsófia

13:15 – 13:45 Úton az időskor felé: az idősödés tranzitív változásainak integratív modellje: az Erikson-i fejlődés lélektani – hosszmetszeti megközelítés kiterjesztése a gerontológia kulcskoncepciói mentén

Szabó Lajos

felkért hozzászóló: Budai István

13:45 – 14:15 A sorstársi támogatás (peer-support) potenciálja az informális demenciagondozók körében

Kucsera Csaba, Holpert Anna, Peller Nóra

felkért hozzászóló: Szabó Lajos

14:15 – 14:30 Kávészünet

14:30 – 15:00 A COVID-19 elleni oltási hajlandóság pszichológiai előrejelzői - kulturális összehasonlító vizsgálat

Kovács Mónika, Nguyen Luu Lan Anh

felkért hozzászóló: Simonovits Borbála

15:00 – 15:30 Digitális biztonság(érzet)

Ujhelyi Adrienn

felkért hozzászóló: Fejes-Vékássy Lili

15:30 – 16:00 A traumára való felkészülés időszaka, az anticipátoros trauma mint „trauma várás” a COVID és terrorkészültség kapcsán

Ziss Mariann

16:00 – 16:30 A konferencia zárása