Sportszenvedély vagy testedzésfüggőség?

2022.06.08.
Sportszenvedély vagy testedzésfüggőség?
A sporttal és a testedzéssel kapcsolatos emberi viselkedés pozitív és negatív aspektusait vizsgálja a „Passion and Addiction in Sports and Exercise” című 258 oldalas angol nyelvű szakkönyv, melynek mindkét szerzője a PPK egyetemi tanára.

Szabó Attila és Demetrovics Zsolt most megjelent kötete arra tesz kísérletet, hogy megragadja a sport mint örömteli, az egészséges élettel összhangban álló szenvedély és a testedzésfüggőség mint a kényszeres, kötelező testgyakorlás közötti lényegi különbségeket, illetve a kétféle attitűd összefüggéseit. A kiadvány a viselkedéses addikciókkal kapcsolatos kutatási eredményekre építve új megvilágításba helyezi a kérdéskört, érzékenyen kezelve a szenvedélyes sportolás és az addikciók körébe utalt edzéskényszer közötti határterületeket.

A kötet a szenvedély három dimenzióját vezeti be, és ezen keresztül nyújt új értelmezési keretet a testedzésfüggőség megértéséhez. Vizsgálja az edzés különféle aspektusainak gyakran téves értelmezéseit (melyek követői minduntalan összefüggést kerestek az edzés intenzitása, gyakorisága vagy az elköteleződés mértéke és a függőség kialakulása között.) A szenvedélyes sport előnyös egészségügyi hatásainak elemzése után a szerzők azt vizsgálják, milyen tényezők sodorják a sportolókat a már károsnak tekinthető viselkedésminták kialakulása felé. Ennek alapján a viselkedéses addikciókkal kapcsolatos kutatási eredményekre is építve többféle elméleti modellt és definíciót is kínálnak a testedzésfüggőség meghatározásához. Ugyanakkor a szerzők számos példával illusztrálják, hogy akár a rendkívül intenzív sportolás is lehet egészséges, s bár a szenvedélyes sportolók olykor kirívóan sok időt és energiát szánnak kedvenc sportjuk gyakorlására, ettől azonban még nem tekinthetők szenvedélybetegeknek.

A kötetet haszonnal forgathatják a sportpszichológiával hallgatóként, kutatóként vagy klinikusként foglalkozó szakmabeliek, de érdekes olvasmány lehet a sportkedvelő laikusoknak és az aktívan versenyző sportolóknak is.

A könyv keménykötésű vagy e-book változatban megrendelhető a kiadó honlapján:

Passion and Addiction in Sports and Exercise

by Attila Szabo and Zsolt Demetrovics

ISBN 9781032003009
Published June 6, 2022 by Routledge