Nyelv és Agy Kutatócsoport alakult az ELTE PPK-n

2021.10.13.
Nyelv és Agy Kutatócsoport alakult az ELTE PPK-n
Forgács Bálint vezetésével létrejött a Nyelv és Agy Kutatócsoport (Language and Brain Research Group) az ELTE PPK-n. A kutatócsoport célja a nyelv és a nyelvi jelentésalkotás agyi feldolgozásának alaposabb megértése idegtudományi módszerekkel.

A csoport idegtudományi módszerekkel (EEG), két, egymást kiegészítő irányból vizsgálja a nyelvi jelentésalkotást. Egyrészt a metaforikus jelentés neurális folyamatainak alaposabb megértésén keresztül, ami a képletes nyelven túl az elvont, kontextusfüggő, indirekt nyelvi rétegek megértési mechanizmusaiba is bepillantást nyújthat, hiszen sokszor a szó szerintinek tekintett nyelvet is valójában következtetéseken keresztül, tágabb társas és kommunikációs kontextusban értelmezzük.

Másrészt a nyelvi jelentésalkotás társas vonatkozásainak kisgyermekkori kibontakozását is tanulmányozzák, arra keresve a választ, hogy miként használják a babák tudatelméleti képességeiket (azt, hogy másoknak saját gondolatainktól független gondolatokat, tudatot tulajdonítunk) arra, hogy a kommunikációs partnerek által szándékolt jelentést kikövetkeztessék. Másként fogalmazva: arra kíváncsiak, hogyan születik meg a fejünkben éppen az a nyelvi jelentés, amilyen értelemben a másik fél az adott szót érteni – és velünk megértetni – kívánta.

A kutatócsoport tagja Glöckler Lili hallgató, Ilyés Alex és Munding Márton PhD-hallgatók és Magyari Lilla külső tag.

Budapesten és Szombathelyen összesen öt kutatócsoport jött létre a közelmúltban, amelyeket hétről-hétre részletesebben is bemutatunk honlapunkon.