Nevelés és művelődés: kiválóságok az OTDK-n

2023.04.19.
Nevelés és művelődés: kiválóságok az OTDK-n
A PPK hallgatói 7 első, 8 második és 7 harmadik helyet, illetve 9 különdíjat szereztek az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában.

Április 11-13. között bonyolították le a 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekcióját a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, a szekció szakmai bizottságának elnöke Gáspár Mihály, az ELTE Savaria Egyetemi Központ professor emeritusa volt.

A 25 tagozat széles körű és rendkívül színes területeket ölelt fel az oktatástól, a kultúrától, a művelődéstől a kapcsolatok különböző szintű szerveződésén, az élmények megosztásának módjain, az emlékezésen át a nehézségekkel való megküzdésig.

A zárónapon a Roska Tamás tudományos előadást Vekety Boglárka, az ELTE PPK egyetemi tanársegédje tartotta meg Ezek a mai gyerekek! Meta-analízis az érzelmi és viselkedési problémák változásáról az elmúlt évtizedekben címmel.

Az ELTE PPK nyertesei és dolgozataik címe

I. helyezettek

 • Édes Regina –  A reziliencia megjelenése az óvodáskori mesékben
 • Madár Lili – Az iskolaérettség támogatása: gyakorlati és módszertani javaslatok metaanalitikus adatok alapján
 • Magyar Csilla – A nem öngyilkossági szándékú önsértés az önkritikus rumináció és a szégyen összefüggésrendszerében, felnőtt mintában
 • Ruzsa Bence – A Magyar Dolgozók Pártja pártfőiskolai hallgatóinak rekrutációja (1949–1956): prozopográfiai elemzés
 • Sörnyei Dániel Tibor – Kötődés és mentalizáció az autizmus- és szkizofrénia-spektrum mentén
 • Toronyi Aliz – A mentális betegségek neme
 • Tóth Laura Luca – Pszichológia a sportsérülések mögött

II. helyezettek

 • Bede Melinda – Az időskor szubjektív megélése a társas támogatás tükrében
 • Bognár Alexandra Bettina – A multifunkciós könyvtárak fellegvára: Deichman Bjørvika
 • Fábián Fanni – A közművelődési intézményrendszer hatása a fiatalok komolyzenei attitűdjének alakulására
 • Hartmann Vivien, Schrőter Petra – Az okoseszköz-használat hatása az anya-csecsemő interakcióra
 • Kellerwessel Klaus – Mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eljárások személyiségmérő potenciáljának felderítése
 • Nagy Cintia Anna – Hat-e az irányított felejtés a nem-tudatos tanulási folyamatokra?
 • Petrov Katarina – Egyenlő hozzáférés a felsőoktatáshoz
 • Vajsz Kornél – ADHD-hez köthető figyelmi és önszabályozási vonások vizsgálata stigmatizáció és életminőség kapcsán

III. helyezettek

 • Buczó Dóra Kata – Gyermekkori szexuális bántalmazást követő reviktimizáció és kockázatos szexuális viselkedés felnőttkorban: a szexuális asszertivitás közvetítő szerepe
 • Horváth Milla Mária, Vécsey Boglárka Kitti – A tánc improvizáció lelki egészségre gyakorolt hatása
 • Moskovits Luca Emese – Kisiskolások készségeinek vizsgálata egy játékos okosvilágban
 • Osztényi Dóra – Frontoparietális théta-oszcillációk szerepe a statisztikai tanulásban
 • Schrőter Petra, Hartmann Vivien – Anyai viselkedés telefonnal megzavart anya-csecsemő interakciós helyzetben
 • Tafferner István – A kognitív profil szerepe a pályaválasztásban, és a munkamemória fejlődési oldala az egyetemi tanulmányok során
 • Varga Gábor – Az IFLA és a COVID-19

Különdíjasok

 • Asbóth Hanna Ágota – Aszimmetrikus távolsághatás óvodáskorú gyermekeknél számösszehasonlítási feladatban
 • Baksa Lóránt, Gutai Lili, Szilágyi Dorka, Csipke Ágnes – A digitális oktatási innovációk szerepe a technológia integráció támogatásában alkalmazkodás a digitális transzformáció kihívásaihoz általános iskolai pedagógusok körében
 • Bíbok Szabina, Hay Anna Klára – Az osztrák és a magyar óvodai nevelés országos alapprogramjainak összevetése
 • Bucsai Béla – A szubjektív fájdalomélmény és a periperszonális tér kapcsolata
 • Kopacz Kinga-Boróka – Fókuszváltás mint adaptív megküzdés: figyelmi feladatok és érzelmi állapot alakulása
 • Győrfi Sarolta – A Mozart-effektus érvényesülése a fejlődési dadogás esetében
 • Ugrin Bálint József – Kognitív képességek változása az életkor függvényében
 • Pleck Tímea Andrea – Zöld menstruáció: Az újrahasználható menstruációs termékek megítélése az önobjektifikáció, a menstruációs attitűd és az öko-szorongás fényében
 • Szabó Tícia Krisztina – A kétnyelvű és egynyelvű gyermekek nyelvtanulási különbsége

 

További eredmények az alábbi dokumentumban olvashatók.