Nekrológ Maróti Andor halálára (1927-2021)

2021.09.10.
Nekrológ Maróti Andor halálára (1927-2021)
Gyászol a magyar kultúra és művelődés közössége, az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete,  és a Magyar Pedagógiai Társaság, mert 2021 augusztusában, néhány nappal 94. születésnapja után örökre elment a szeretve tisztelt tanár úr, Maróti Andor.

Korábbi hallgatói közül a felsőoktatásban tanárként dolgozók számára Maróti Bandi, címzetes egyetemi tanár, a magyar művelődésügy, a közművelődési szakemberképzés, a magyarországi kultúrakutatás meghatározó alakja,  a komplex kultúrakutatás metodológiájának hazai megalapozója. A hosszú és gazdag életútja során aktív részese volt a XX. század nagy történelmi, társadalmi eseményeinek.

Maróti Andor 1927-ben Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a ciszterci rend budai Szent Imre Gimnáziumban végezte. Túlélve a háború utáni turbulens korszak eseményeit (hadifogság) 1950-1954 között az ELTE BTK-n magyar-történelem, magyar-újságíró szakon tanult.

A diploma megszerzése után újságíróként dolgozott a Magyar Nemzet című napilap kulturális rovatánál, 1957 és 1961 között pedig a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályán dolgozott. 1961-től 1995. évi nyugdíjazásáig neve és élete a felsőoktatáshoz kötődött, az ELTE BTK-n létrehozta és vezette a Népművelési (Közművelődési) Tanszéki Szakcsoportot, s hamar a kultúra filozófiájának, a művelődés, a közművelődés ügyének és tanításának meghatározó, iskolateremtő személyiségévé vált. Elkötelezett tanár és tudós értelmiségiként végigjárta a köz művelődéséért felelősséget vállaló közművelődési szakma és hivatás elismertetésének, a különböző néven indított egyetemi szakok megalapításának és működtetésének rögös útját, értő kritikai szemlélettel beemelve a képzésbe a nyugati típusú filozófiai, szociológiai, kulturális antropológiai, andragógiai irányzatok szellemiségét, főbb forrásait, és meghívva képviselőit.

Az ELTE BTK-n túl tanított a budapesti, az egri, a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, valamint a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Budapestre kihelyezett levelező tagozatán, és végül 2006-tól az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Tanári, kutatói és szakírói munkásságát hihetetlen munkabírással, a tőle megszokott szakmai elkötelezettséggel és igényességgel élete végéig folytatta. Publikációi főleg a művelődésfilozófia, a közművelődés, az andragógia elmélete és módszertana tárgyköréhez kapcsolódnak. Könyvei, tanulmányai és konferencia-előadásai a mai napig meghatározóak a kultúrafilozófia, az egyetemi kulturális szakemberképzés, az andragógiai tudományos élet és a kultúramenedzselés területén.  

Közéleti emberként számos külföldi fórumon és magyar szervezetben (Magyar Pedagógiai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) képviselte a kultúra, a művelődés, a felnőttkori tanulás ügyét. Számos állami kitüntetésben és civil szervezeti elismerésben részesült. A tőle kapott tudást, kutató magatartást és kritikai szemléletet továbbviszi sokezer tanítványa.

Csendes, gondolkodó, hallgatóira figyelő személyisége örökre velünk marad.

 

2021. augusztus 11.

Lejegyezte: Kraiciné Szokoly Mária PhD,

tanítványa az ELTE BTK népművelés szakon 1964-1969 között

Maróti Andor temetése 2021. szeptember 20-án 11.15 órakor lesz a Farkasréti Temető Makovecz-ravalozójában.

 

Kép forrása: Nemzeti Művelődési Intézet