Mérlegen az elmúlt négy év oktatáspolitikája

2022.04.05.
Mérlegen az elmúlt négy év oktatáspolitikája
A közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban 2018 és 2022 között végbement változásokat elemzi az Educatio folyóirat 2022-es tavaszi száma. Az írások foglalkoznak a NAT változásaival, az oktatási egyenlőtlenségekkel és a tanárhiánnyal is.

A Mérleg 2018–2022 c. lapszám Kozma Tamás tanulmányával indul, amelyben a szerző azt járja körül, hogyan határozzák meg az előző ciklus történései az új oktatáspolitikát: fogják-e például hasznosítani a járványveszély oktatásügyi tanulságait; szorosabb ellenőrzést vagy nagyobb mozgásszabadságot hoznak-e majd a felsőoktatás új tulajdonosi viszonyai.

Nahalka István oktatáskutató a magyar oktatáspolitika alakulását meghatározó fontosabb tényezőket vizsgálja: foglalkozik az iskolai esélyegyenlőtlenségekkel, a pedagógushiánnyal, az oktatásban dolgozók bérhelyzetével, és kitér a Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásának alakulására is.

Chrappán Magdolna cikke a Nemzeti Alaptanterv 2010 és 2021 közötti változásait veszi sorra, és olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mennyire tekinthető ideologikus alapúnak a NAT, mekkora mozgásterük van a felhasználóknak, továbbá mit őrzött meg és mit vetett el a NAT 2020 a korábbiakból.

A roma/cigány társadalom átalakulásával foglalkozik Forray R. Katalin tanulmánya az iskolázottság és az azt támogató programok szerepére fókuszálva.

Györgyi Zoltán a 2018-ban elfogadott Szakképzés 4.0 koncepciót előtérbe helyezve elemzi a most záruló kormányzati ciklus szakképzés-politikáját.

Polónyi István az elmúlt időszak felsőoktatás-politikai lépéseit négy területen vizsgálja. Tárgyalja a felvételi rendszer átalakítását, az intézményi vezetést, a nemzetköziesedést és a felsőoktatási támogatások átszervezését.

A doktori képzés területén bekövetkezett nemzetközi és hazai átrendeződésről számol be Pusztai Gabriella, Fináncz Judit és Tóth Dorina Anna írása, amely arra a következtetésre jut, hogy a doktori képzés vonzását a felsőoktatás korábbi szintjein szerzett kedvező tapasztalatokkal lehet növelni.

A tematikus tanulmányokat a legújabb kutatási eredményeket bemutató Kutatás Közben rovat követi, amelyben olvashatunk a bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapotáról, a nyelvtanulási eredményességről, a tanári fluktuációról, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók teljesítményéről is. A lapszámot záró Szemlében neves kutatók mutatják be kedvenc idegen nyelvű könyveiket.

A teljes lapszám itt olvasható.