Matematikatanár-képzés Csehországban és Magyarországon

2021.09.09.
Matematikatanár-képzés Csehországban és Magyarországon
Az egyik legmagasabb presztízsű nemzetközi matematikatanítási folyóiratban, a ZDM-Mathematics Education-ben megjelent tanulmányukban Győri János és szerzőtársai azt hasonlítják össze, hogy a matematikatanár-képzés jellemzői milyen hasonlóságokat és különbségeket mutattak két olyan országban, amelyeknek történelme sok ponton érintkezett egymással.

A két ország matematikatanár-képzési jellemzőit feltáró kutatásban Győri János, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Inétzetének oktatója a magyar és a cseh matematikatanítás-kutatás vezető szakembereivel dolgozott együtt. Kutatásuk eredményeként a szerzők úgy látják, hogy az egyébként kisebb történelmi-szociális-kulturális különbségek is hosszú távon jelentős különbségekhez vezetnek az egyes oktatási rendszerekben. Eredményeik között megemlítik, hogy mivel Magyarországon Varga Tamás komplex matematikatanítási módszere jelentős, a matematikatanár-képzésre is kiható változásokat hozott már a szocializmus idején is, ezért a rendszerváltozást követően Magyarországon kevésbé volt szükség mélyreható változásokra a matematikatanár-képzésben, mint Csehországban. Ugyanakkor miközben Magyarországon egy rövid decentralizációs periódus után az oktatás újra-centralizálása játszódott le a rendszerváltozást követő évtizedekben, a cseh egyetemi életben és azon belül a matematikatanár-képzésben is jelentős decentralizációs folyamatok zajlottak le.

A tanulmány szerzői végül megállapítják, hogy a tanári tudás, a tantermi munka, valamint a tanulók tanulási jellemzőinek mélyebb megértéséhez elkerülhetetlenül szükségesek a tanárképzési rendszerekre vonatkozó komparatív kutatások.

Az online-first kiadásban megjelent tanulmány ide kattintva érhető el.

Kapcsolódó hírek