Keresni az újat szüntelen…

2022.09.28.
Keresni az újat szüntelen…
Halász Gábor professor emeritus életműve előtt tisztelgő kötet jelent meg az ELTE PPK-n. A Metszéspontok sorozat új kiadványát Rónay Zoltán, Fazekas Ágnes, Horváth László és Kálmán Orsolya szerkesztette és a l’Harmattan kiadó gondozta. A kötetet szakmai konferencia keretében mutatták be a PPK-n.

E könyv a hetvenéves Halász Gábor professzort köszönti. A kötet egyrészt ajándék az ünnepelt részére, másrészt hozzá és az alkalomhoz méltó módon tudományos tanulmányokkal reflektál a gazdag életműre. Negyven szerző huszonkét műve olvasható benne, amelyek mind kapcsolódnak Halász Gábor oktatáskutató, oktatásfejlesztő, innovációkutató, illetve egyetemi oktatói munkásságához. Ennek megfelelően négy nagy részre tagolódik, amelyek az oktatáskutatás, a felsőoktatás, az innováció, valamint a szakmai fejlődés és tanulás témaköreit járják körül.

A négy fő témakör egyúttal a szakmai életút olyan állomásai is, amelyek valamelyikén a szerzők valamennyien találkoztak Halász Gáborral: ki kutatókollégaként, ki oktatótársként, ki tanítványként mint hallgatója vagy doktorandusza. Halász Gábor tudományos életútjának fő motívuma a kíváncsiság, erre utal a cím – Keresni az újat szüntelen… – is. A tanulmányok ehhez igazodva vagy egy kutatás, oktatási projekt megalapozó szakaszáról, folyamat közbeni értékeléséről, első eredmények megosztásáról számolnak be, vagy épp a friss lezárást követő átfogó riportként jelennek meg.

Bár a tanulmánykötet elsősorban ajándék, mégis minden olvasó számára izgalmas betekintést kínál a hazai oktatáskutatás, oktatásfejlesztés színes és szerteágazó világába. Noha az egyes tanulmányok elsősorban a szerzők tevékenységéről adnak számot, ugyanakkor az ünnepelthez való szoros kapcsolódás okán azokból képet kaphat az olvasó arról is, mi minden érdekelte, foglalkoztatta életműve során és jelenleg is Halász Gábor professzort.