Jelentkezés szakos és tanári záróvizsgára - 2018/2019. tanév tavaszi félév

Kedves Hallgatónk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a szakos és tanári záróvizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni. A záróvizsgára csak azoknak a hallgatóknak kell jelentkezniük, akik tanulmányaikat a 2018/2019. tanév tavaszi félévében kívánják befejezni.
A jelentkezés határideje a tavaszi félévben:
- szakos záróvizsgára (beleértve a szakirányú továbbképzéseket is): 2019. március 20. 23.59 óra,
- tanári mesterszakos záróvizsgára: 2019. március 15. 23.59 óra.
(Figyelem, ez a tanári záróvizsga az utoljára a 2016/2017-es tanévben indult, Ftv. szerinti tanári mesterszakos hallgatók tanulmányait zárja le.)

A záróvizsgára való jelentkezés módja

A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával lehet jelentkezni. A jelentkezést, vagyis a kérvényt az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet leadni a Kitöltendő kérvények fülön. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A formanyomtatványon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek csak a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után automatikusan az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg, a leadási határidő lejárta után a jelentkezés befogadásával ez „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!
• A PPK alapkaros tanári mesterszakos hallgatók kétféle kérvényt látnak a felületen, kérjük, hogy ők a számukra külön kialakított "PPK TMA záróvizsga jelentkezés" nevűt válasszák!
• A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény kitöltése nem lesz többé elérhető. A határidő után csak külön – papíron benyújtott – kérvénnyel, a Tanulmányi Bizottság engedélyével külön szolgáltatási díj (3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni záróvizsgára.
• A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
• A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
• A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál.


A záróvizsgára való bocsátás feltételei

Szakdolgozat
A hallgató minden szakon önálló szakdolgozatot köteles írni, a szakdolgozat a záróvizsga részét képezi.
A hallgatónak a szakdolgozat benyújtása előtt témát kell választania. A szakdolgozat témabejelentésének határideje a tavaszi félévi záróvizsgához
- alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén október 15-e,
- mesterképzés esetén a megelőző tanévben május 15-e volt.
Kivételek:
- az interkulturális pszichológia és pedagógia/társadalmi befogadás  mesterszakon ez a határidő 2018. október 15-e,
- a pszichológia mesterszakot 2016-ban megkezdők számára előírt, két részből álló szakdolgozat esetében a kutatási rész bejelentési határideje a megelőző tanév május 15-e, az alkalmazott részé pedig 2019. február 22. volt,
- a tanári mesterszakon a tanulmány témájának bejelentési határideje november 15-e volt,
- a nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén - amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő - a hallgatónak témát nem kell választania.

A szakdolgozat általános benyújtási határideje az tavaszi félévben április 20.,
a tanári mesterszakos és pedagógus szakvizsga szakos portfólióké május 15.,
a nem tanári mester-, vagy pedagógus szakvizsga szakos portfólió típusú szakdolgozaté pedig június 2.
A pszichológia mesterszakot 2016-ban megkezdők számára előírt, két részből álló szakdolgozat esetében a kutatási rész leadási határideje április 20., az alkalmazott részé május 15.

A Hallgatói követelményrendszer 81. §. (7) bekezdése alapján a záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki
a) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b) költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
c) szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

PPK Tanulmányi Hivatal

2019.02.25.